• Spirare Organisatie / website

Spirare, een inspirerende omgeving als vertrekpunt om samen op weg te gaan naar een nieuwe duurzame wereld. Gedreven door onze natuurlijke navigatie, onze emoties en drijfveren willen wij samen onze samenleving duurzaam innoveren door bewustwording, doorbreken van bestaande structuren, sociale innovatie, maatschappelijk ondernemen en een leven lang leren. 

Onderwerpen