• POPtalk Organisatie / website

Angst, een groot verlies, concentratieproblemen, moeite met grenzen. Het zijn problemen die in jouw praktijk, klas of groep kunnen voorkomen. Dan wil je daar graag over in gesprek. Om te luisteren, om de ander te begrijpen en samen te zoeken naar mogelijkheden of oplossingen.

POPtalk is een methode waarmee je aspecten van iemands belevingswereld letterlijk in beeld brengt. Met poppetjes en symbolisch materiaal kan iedere situatie of elk probleem worden opgesteld.

POPtalk is dynamisch omdat de opstelling steeds weer veranderd kan worden. Materialen kunnen toegevoegd worden, poppetjes kunnen van plaats verwisselen en metaforen worden multi-inzetbaar. Door situaties, gevoelens en gebeurtenissen met POPtalk uit te beelden, maak je het zichtbaar en wordt het makkelijker om hierover te praten.

Veiligheid en respect als basis

Met beelden kun je dingen vertellen die je in taal vaak niet (goed) kunt uitdrukken. Door een juiste vraagstelling krijg je snel de informatie die je nodig hebt om te weten wat de ander beweegt of bezighoudt. Bij POPtalk vat je de eigen werkelijkheid in een beeld en dat maakt het eenvoudiger om er woorden aan te geven. Veiligheid en respect vormen de basis van ieder gesprek.

Het gebruik van poppetjes als zodanig is niet nieuw. Beeldende technieken worden al heel lang gebruikt in de systeemtherapie. POPtalk vindt zijn oorsprong in ‘een taal erbij’ van Marleen Diekmann en in de Davismethode van Ron Davis. In beide methodes draait het om het visualiseren van onderwerpen. Het uitbeelden van gesprekken heeft een enorme meerwaarde in de communicatie. Want POPtalk geeft mensen een stem!

Onderwerpen