• Patiëntenverenigingen Organisatie / website

Er zijn drie verschillende grote patiëntenverenigingen in Nederland actief, ieder met een eigen karakter. De MS-vereniging is de grootste en heeft een meer professionele benadering, het MS-Fonds wordt meer gedragen door lotgenoten en MS-Anders zoekt het meer in creatieve en minder conventionele oplossingen.
Allen zijn erg actief, veel informatie, activiteiten, onderzoek, ondersteuning en advies en verschillende vormen van lotgenotencontact, ook regionaal.