• Patiëntenvereniging Hoofd-Hals Organisatie / website

Een landelijk en regionaal georganiseerde patiëntenorganisatie voor mensen met kanker in het hoofd-halsgebied. Ze ondersteunen jou en je naasten met (medische) informatie, brengen je in contact met lotgenoten, behartigen je belangen bij derden en verlenen nazorg.

Onderwerpen