• Lymevereniging Organisatie / website

De Lymevereniging is een belangenorganisatie voor lymepatiënten die strijdt voor goede diagnose en behandeling voor de ziekte van Lyme. Zij streeft ernaar om lymepatiënten bij te staan, voorlichting te geven en komt op voor de belangen van (chronische) lymepatiënten. Samen strijden we voor betere zorg en geven we lymepatiënten een stem.

Onderwerpen