• LinkedIn FNS Community

Voor iedereen die geïnteresseerd is in FNS: patiënten, hun naasten, vrienden en collega’s, voor zorgverleners en andere geïnteresseerden. Meer gericht op zorgprofessionals en op werkenden die zelf FNS hebben of zorgen voor iemand met FNS. 

Onderwerpen