• Het verdwenen zelf Organisatie / website

Mensen met (trekken van) een narcistische of psychopathische persoonlijkheidsstoornis, kunnen veel psychische, emotionele en soms lichamelijke schade aanrichten bij degenen met wie ze relationeel verbonden zijn. Over de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling is nog maar weinig bekend. Het is de missie van ‘het verdwenen zelf’ om deze vormen van mishandeling meer bekendheid te geven, zowel bij slachtoffers als bij professionals, zodat zij dit herkennen, erkennen en mogelijkheden zien om te (ondersteunen bij) herstellen. Kijk op de website voor meer infomatie.

Onderwerpen