• Forum: Ik ben open Anders / tip

Een podcastkanaal ‘Lieve Leonie, lieve Annemiek’ – briefcolumns over mentale gezondheid.

Sinds november schrijven we elkaar brieven op het platform www.ikbenopen.nu.
Om onze verhalen nóg persoonlijker te brengen en bovendien toegankelijk te maken voor mensen die liever luisteren dan lezen, hebben we besloten de brieven voor te lezen. Iedere maand komen er twee nieuwe brieven online.

Onderwerpen