• Hallucinaties. Kenmerken, verklaringen en behandeling | Dr. JA Jenner Boek / artikel

Hallucinaties zijn van alle tijden. Ze komen voor bij patiënten met een psychiatrische stoornis, maar worden ook beschreven bij psychisch gezonde mensen. De behandeling is complex – bij circa vijftig procent is er sprake van medicatieresistentie – en vergt een geheel eigen aanpak. Vandaar dit boek. 
In de inleiding wordt ingegaan op achtergrond en betekenis van hallucinaties, met daarbij ook aandacht voor prevalenties en diagnostiek. Vervolgens worden diverse verklaringsmodellen behandeld en worden de voornaamste therapeutische mogelijkheden beschreven. Het laatste deel van het boek richt zich specifiek op de behandeling bij kinderen en adolescenten. Deze herziene druk biedt de nieuwste theoretische inzichten, onder meer ten aanzien van de relatie tussen hallucinaties en traumata en tussen hallucinaties en pre- en perinatale stoornissen. Bij de visuele hallucinaties is de sectie over medicatie uitgebreid, is er een extra sectie toegevoegd over beeldvormende technieken en wordt nader ingegaan op de relatie tussen visuele hallucinaties en de ziekte van Parkinson. Speciale aandacht is er voor de Hallucinatiegerichte Integratieve Therapie (HIT). Niet alleen zijn de bijdragen over ‘motiveren’ aangepast en uitgebreid en is er extra casuïstiek toegevoegd over HIT bij jeugdigen, ook is er aandacht voor het succes van HIT bij de behandeling van mensen met het Prader-Willi-syndroom. Het hoofdstuk over stemmen horen bij kinderen is herschreven en voorzien van de bevindingen en consequenties van een follow-uponderzoek na vijf jaar.

Onderwerpen