• Geadopteerd | David M. Brodzinskt, Marshall D. Schechter, Robin Marantz Henig Boek / artikel

Een leven lang op zoek naar jezelf. Hoe voelt het om geadopteerd te zijn? Voelt het anders als je veertig bent dan als je dertien bent? Nog maar één generatie terug leek het niets uit te maken of je geadopteerd was, of het natuurlijke kind van de ouders die je grootbrachten. Inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat adoptie het leven van geadopteerden in menig opzicht kan beïnvloeden, van de relatie met de adoptieouders tot de band met hun eigen kinderen. ‘Geadopteerd’ laat geadopteerden zelf aan het woord, om te laten zien hoe adoptie in de loop van het leven wordt ervaren, wat zij te berde brengen is ontroerend en heel persoonlijk, en getuigt van een scherp zelfinzicht.

Onderwerpen