• Cursusaanbod bij GGZ Cursus

De cursus ‘Ik en autisme’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. In deze cursus verken je de diagnose autisme bij jezelf. Cursisten leren zichzelf beter begrijpen en ook beter te begrijpen waarom bepaalde situaties in het dagelijks leven en de dagelijkse communicatie moeizaam kunnen verlopen.

De cursus ‘Omgaan met autisme’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. Deze cursus is een vervolg op de cursus ‘Ik en autisme’. Hierin kun je de mogelijkheden verder verkennen om met het autisme om te gaan in het dagelijks leven.

De cursus ‘Communicatie en sociale contacten’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. In de cursus krijg je meer zicht op het doel, werkwijze en invloed van communicatie in het algemeen. Daarnaast krijg je meer inzicht in je eigen manier van communiceren met de mensen om je heen en handvatten om deze zelf te beïnvloeden.

De training ‘Mindfulness’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis die (pieker)gedachten moeilijk loslaten, somberheidsklachten ervaren en/of gemakkelijk overbelast raken. Mindfulness geeft de mogelijkheid om actief in te grijpen bij piekergedachten en dwangmatige gedachten en geeft rust waardoor je gemakkelijker kunt ‘ontprikkelen’. Mindfulness is geen ontspanningstherapie. Dagelijkse problemen worden niet uitgebreid besproken.

Meer weten: neem contact op tel:  (040) 261 39 10, of mail: ggzecentrumautismevolwassenen@ggze.nl

Onderwerpen