• Centrum Seksueel Geweld Organisatie / website

Het Centrum Seksueel Geweld biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt, ongeacht leeftijd of geslacht. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken hier samen om goede zorg te bieden. Alle professionals houden zich aan hun beroepsmatige geheimhoudingsplicht. Meld je zo snel mogelijk na de aanranding of verkrachting in het Centrum Seksueel Geweld. Zij kunnen professioneel helpen.