• Evaluatie Zelfregietool en MAP

Geselecteerde waarde: 0
0 = slecht 10 = goed
Geselecteerde waarde: 0
0 = onvoldoende 10 = voldoende
Geselecteerde waarde: 0
0 = niet zinvol 10 = zinvol
Geselecteerde waarde: 0
0 = zeker niet 10 = zeker wel