• Vereniging Ypsilon Organisatie / website

Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid
Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. De vereniging behartigt de belangen van familie en patiënt, geeft voorlichting en informatie en organiseert lotgenotencontact.

Onderwerpen