Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content
Vd Wal & S. Jansen | Handboek vroege psychose

Vd Wal & S. Jansen | Handboek vroege psychose

SWP 2012 | ISBN 9789088502699

In en buiten Nederland is de laatste tien jaar ervaring opgedaan met behandelteams voor mensen met een eerste psychose. Recent is het aandachtsgebied van deze teams uitgebreid naar mensen met een ultrahoog risico op psychose.
Voor deze groep patiënten is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie te weinig specifiek. Handboek Vroege Psychose beoogt ‘voor en door de praktijk’ tot richtlijnen voor de behandeling van deze doelgroep te komen. Voortgekomen uit een initiatief van het multidisciplinaire Netwerk Vroege Psychose, waarin de Nederlandse behandelteams ervaringen en kennis uitwisselen

TERUG
Back To Top
X