• Preventieactiviteiten voor familieleden en naasten Cursus

Ben je familie of een naastbetrokkene van iemand met psychische of verslavingsproblemen? Dit valt niet altijd mee en het kan zijn dat de omgang moeilijk verloopt of dat je je machteloos voelt. Ook als een van de ouders psychische of verslavingsproblemen heeft kan dat invloed hebben op het hele gezin. Onze preventiewerkers bieden een steuntje in de rug voor ouders en hun kinderen.

Onderwerpen