• Melanoomcentra Anders / tip

Alle patiënten met een uitgezaaid melanoom moeten naar een centrumziekenhuis (een ‘melanoomcentrum’) worden verwezen. Dat is zo geregeld door de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Naast centrumziekenhuizen zijn er ook een aantal partnerziekenhuizen waarmee intensief wordt samengewerkt. 

In het centrumziekenhuis wordt na onderzoek aan de patiënt een behandelvoorstel gedaan. Als voor een behandeling met geneesmiddelen wordt gekozen, dan zal deze behandeling in het centrumziekenhuis of in het partnerziekenhuis plaatsvinden. 

Met deze regeling wordt een belangrijke stap gezet om de kwaliteit van de behandeling met de nieuwe (dure) middelen te garanderen. 

Daarnaast biedt centralisatie van melanoomzorg betere mogelijkheden om de effecten van de behandeling op de lange termijn, bijwerkingen enzovoorts te registreren. Deze registratie is gestart op 1 januari 2013. De gegevens worden verzameld door het Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA). 

De NZA ondersteunt deze centralisatie door alleen aan de centrumziekenhuizen en hun partners een vergoeding van de kosten van deze dure middelen toe te staan. 

 Centrum ziekenhuizen voor patiënten met een uitgezaaide melanoom:

Partner ziekenhuizen voor patiënten met een uitgezaaid melanoom:

In Limburg kun je terecht in Maastricht UMC+ en Zuyderland MC 

Onderwerpen