• Korter maar krachtig Organisatie / website

Landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat. De vereniging is een bundeling van alle belangenorganisaties voor geamputeerden. Het doel van de vereniging is in de eerste plaats het behartigen van zowel de individuele- als collectieve belangen van deze groep. Daarnaast organiseert de vereniging contacten tussen ervaringsdeskundigen en mensen die pas of nog moeten worden geamputeerd en geeft het informatie over diverse zaken waar mensen mee te maken krijgen als ze geamputeerd zijn en/of gebruik maken van een prothese. (lidmaatschap vereist)

Onderwerpen