• Jeugd en gezin Parkstad Limburg Organisatie / website

In de regio Parkstad werken de acht gemeenten en een groot aantal zorg- en welzijnsorganisaties sámen aan ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Ook scholen, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen hoor hierbij. Jeugd en Gezin Parkstad is de naam voor het netwerk van al deze organisaties. 

Ouders, kinderen en professionals kunnen in hun eigen gemeente terecht voor informatie en advies op dit gebied.

Onderwerpen