• Interview met ITP-patiënt en behandelend arts Film / video

Bij ITP is het belangrijk niet alleen naar de hoeveelheid bloedplaatjes te kijken, maar ook naar de kwaliteit van leven die de ITP-patiënt ervaart. Het actief kunnen deelnemen aan het dagelijks leven is voor een ITP-patiënt minstens zo belangrijk. Inge Diepman gaat in gesprek met internist-hematoloog Art Vreugdenhil en ITP-patiënt Sandra Kox over allerlei aspecten van shared decision making en kwaliteit van leven.

Onderwerpen