• Het expertisenetwerk ITP Organisatie / website

In het expertisenetwerk Immuun Trombocytopenie (ITP) in oprichting (i.o.) werken specialisten uit diverse (universitaire) ziekenhuizen samen.

Onderwerpen