• Forum Street doctor Community

Als platform willen wij niet zozeer een stelling innemen, maar willen we wel de mogelijkheid bieden om open en transparant allerlei zaken rondom hart- en vaatziekten aan de orde te stellen; met en voor u. Wij hopen daarbij op uw medewerking. Dat kan zijn door het aandragen van onderwerpen, het meepraten hierover en door met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

Onderwerpen