• Mantelzorg | E.H. Coenen Boek / artikel

Nederland telt ruim 3,7 miljoen ‘mantelzorgers’: mensen die zorgen voor een zieke, gehandicapte, of (hoog)bejaarde naaste. Wanneer u voor een ander zorgt, zult u regelmatig dingen tegenkomen waar u zich niet meteen raad mee weet. Hoe maakt u bijvoorbeeld een bed op terwijl er nog iemand in ligt? Hoe zorgt u ervoor dat iemand zijn medicijnen op tijd inneemt? Hoe regelt u rolstoelvervoer naar het theater? Hoe schakelt u professionele hulpverleners in? Maar ook: hoe voorkómt u dat de zorg voor u te zwaar wordt? Waar kunt u hulp krijgen? Over deze – en nog veel meer – onderwerpen vindt u in dit boek informatie. Dat maakt dit boek tot een heel praktische vraagbaak.

Onderwerpen