• Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek Organisatie / website

Somberheid, sociale angst, faalangst, piekeren, een eetprobleem, te veel gamen, moeite met de verwerking van een scheiding, eenzaamheid, verkeerde vrienden of slaapproblemen. Als ouders kun je je om tal van redenen zorgen maken om je kind. Soms zijn die zorgen klein, soms groter. Of het kan zijn dat je dit als jongere bij jezelf herkent en hierover wilt praten of advies zoekt. Dan is het goed om te weten dat er professionals zijn die jou en/of je kind kunnen helpen: de psychologen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Je kunt als jongere zelf of als ouder/verzorger contact met ons opnemen maar een vraag kan ook via een huisarts, jeugdarts van de GGD, Team Jeugd, schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en gezinswerker, intern begeleider (IB-er) of leerkracht bij ons binnenkomen. Onze dienstverlening is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Onderwerpen