• Achtergrondinformatie zelfmoordpreventie Organisatie / website

Bij Lentis zijn we gespecialiseerd in het behandelen van ernstige psychische problemen. Dit doen we bij mensen thuis of op de polikliniek (ambulant), maar ook binnen onze beschermde woonvormen en klinieken. Voor lichtere psychische klachten kun je terecht op een van onze poliklinieken voor de Basis GGZ

Onderwerpen