Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

ZelfhulpVerbindt.nl is een horizontale open netwerkorganisatie die met inzet van zelfhulp en ervaringskennis een bijdrage levert aan de veranderingen binnen zorg en welzijn in onze samenleving.

Dat wil zeggen dat wij op allerlei plaatsen waar maatschappelijke vraagstukken liggen proberen vormen van zelfhulp onder de aandacht te brengen als extra mogelijkheid bij de keuze van oplossingen.

Resultaten en projecten waar wij in samen werken

 • Slimmer met Zorg
  ‘Zelfhulp doe je samen’, project binnen de proeftuin Slimmer met Zorg (VWS), regio Eindhoven. Doel: eerstelijns zorgverleners bekend maken met zelfhulp.  Samenwerking met zorggroepen De Ondernemende Huisarts (DOH), Praktijkondersteuners ZuidOost-Brabant (PoZoB), stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), de regionale ziekenhuizen, zorgverzekeraar CZ en Zorgbelang Brabant.
 • Gemeente Helmond
  invulling informele zorg in de gemeente Helmond. Samenwerking met stichting Door&Voor onder het motto ‘Samen in de Peel’. Daarnaast met gebruik van de Zelfregietool en in samenwerking met Guido Helmond (lokale sociale kaart).
 • Gemeente Eindhoven
  zelfhulp en ervaringskennis borgen in de Eindhovense samenleving; een vaste plaats binnen beleid en uitvoering, bekend bij de basiszorg en inwoners en goed bereikbaar maken via de Zelfregietool. Verder inzet van ervaringskennis bij actuele veranderingen in de samenleving.
 • Werkplaats Financiën
  laagdrempelige inloop voor mensen met financiële problemen bemand door ervaringskundigen op dat gebied, in samenwerking met de Vrijwillige HulpDienst (VHD) en Lumens.
 • Herstelwerkgroepen met individuele begeleiding
  Een initiatief van LetitBe, begeleid jongeren en vrouwen die gevolgen ondervinden van trauma’s. Trauma’s die meestal terug te leiden zijn naar seksueel geweld en/of misbruik, fysieke/geestelijke mishandeling en/of affectieve verwaarlozing.
 • Infopunt Groeirijk
  Laagdrempelige vraagbaak voor cliënten, naasten en medewerkers van de GGzE. Bezetting georganiseerd in samenwerking met Groeirijk, Naasten voor Naasten, Labyrinth/in Perspectief, Ypsilon, en Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant.
 • Zelfhulpvriendelijke gemeente Laarbeek
  In kleinere gemeenschappen is het normaal om voor elkaar te zorgen. In Laarbeek zijn in korte tijd drie groepen ontstaan door de bevlogen inzet in zijn eigen leefomgeving van Ben Rooijakkers (Bestuurslid Stichting ZelfhulpVerbindt).
 • Aquinohuis Bergeijk
  De gemeente Bergeijk stelde in 2015 een oud schoolgebouw ter beschikking aan de informele zorg in het dorp. Naast de gevestigde organisaties, ontstaan er twee maanden na opening drie nieuwe gespreksgroepen en vier in oprichting.
 • Verkenning Zelfregienetwerk Rotterdam – In een klein organisch platform van verschillende maatschappelijke organisaties werkzaam in het stadsdeel Lage Land, Alexanderpolder worden de mogelijkheden onderzocht om de informele zorg, en met name vormen van zelfhulp, dichter bij de mensen te brengen. Hier kan gebruik worden gemaakt van de LeeftSamen.app die daar al ver in voorziet en in de uitvoering gebeurt dat in samenwerking met  ervaringsdeskundigen van Howie the Harp.
 • Effectonderzoek ZonMW door RIVM
  effectstudie van RIVM naar de succesfactoren voor het slagen van zes verschillende burgerparticipatieprojecten dat o.a. ook wordt uitgevoerd in de proeftuinen in Limburg.

 

Back To Top
X