Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Over zelfregietool

Wat kun je zelf doen?

Onderzoeksresultaten

Onderzoek naar het effect van zelfhulp

Internationaal is veel onderzoek gedaan naar de effecten van deelname aan zelfhulpgroepen. Binnen Nederland is het aantal onderzoeken beperkt. Met name Duitsland heeft een lange historie met zelfhulp en kent de meest uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken. Op deze website worden effectstudies, impactmetingen en literatuur over zelfhulp verzameld, bijgehouden en beschikbaar gesteld. Hieronder vindt u de meest relevante onderzoeken:


Effecten lotgenotencontact patiëntenverenigingen
De meerwaarde van lotgenotencontact bij patiëntenverenigingen binnen het veld van de zorg.

Zorgbelang Gelderland (Inclusief) | 2013


Het effect van lotgenotencontact
Een literatuurstudie naar het effect van lotgenotencontact op de (ervaren) gezondheid van patiëntengroepen.

Hanzehogeschool Groningen iov. Helder Advies | 2020


Het gat in de markt
Economische meerwaarde lotgenotencontact

NPCF (Patiëntenfederatie) | 1993
Opvraagbaar via contact


Onderzoek naar maatschappelijke waarde van IPSO inloophuizen
Maatschappelijk en economisch effect van inloophuizen rond kanker.

KWF Kankerbestrijding ism IPSO en uitgevoerd door Sincer | 2018


Impactmeting naar effecten van patiëntenorganisaties
Experimentele impactpeiling met SROI-methode (Social Return Of investment) door 11 patiënten- en cliëntenorganisaties. Dit gaat om een 0.2-versie van een gespreksmodel voor impact en bereik. Uit de voorlopige eerste metingen komt een gemiddelde SROI van 5.01.

PGOsupport ism. Vital Innovators | 2020


SHILD-studie (D)
Selbsthilfe in Deutschland; entwicklungen – Wirkungen – Perspektiven
Studie van 6 jaar onder 5.000 personen uit verschillende betrokkenheid met zelfhulp.

Nederlandse vertaling


Wert des Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern
Onderzoek naar de waarde van burgerinitiatieven en informele zorg in de regio Bayern.
Hfst 3: kosten-baten-analyse

Hogeschool München | 2010


Zur Frage des volkswirtschaftlichen Nutzens der Leistungen von Selbsthilfegruppen (D)
SROI onderzoek naar effect van zelfhulpgroepen in de regio Hamburg

Universiteit Hamburg en Hogeschool München | 2008


Impact Report 2019 (UK)
Nottingham & Nottinghamshire
Impactstudie naar de effecten van zelfhulp

Self help UK | 2019


Zelfhulpgroepen gewikt en gewogen (B)
Zelfhulpgroepen. Samen werken aan welzijn en gezondheid,

Trefpunt Zelfhulp België | 2010


Maatschappelijke effecten van zelfhulpgroepen (B)
Hoofdstuk uit ‘Vormingspakket Intermediaire Zelfhulpondersteuning’

Jozefien Godemont | 2011

Back To Top
X