Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Over zelfregietool 2.0

Wat kan je zelf doen?

Missie en visie

Missie

Burgerkracht gelooft in de kracht van ervaringskennis. Daarom treden wij op als ambassadeurs en experts van zelfhulp met de intentie om deze extra ondersteuningsvorm als volwaardige derde pijler van de informele zorg te positioneren.

We stimuleren het creëren van een nieuwe structuur die optimale benutting van zelfhulp door lotgenotencontact mogelijk maakt, voor iedereen gemakkelijk vindbaar én dichtbij. Hierdoor dragen wij eraan bij dat het vanzelfsprekend wordt om (ook) gebruik te maken van de ervaringskennis van anderen.

Onze kernwaarden zijn:

Mensgericht – Verbindend – Versterkend – Gelijkwaardigheid – Respect – Solidariteit
Zelfbeschikking – Eigen verantwoordelijkheid  – Zelfredzaamheid – Samenhulp

Visie

Limburg: de eerste provincie in Nederland waar inwoners vanzelfsprekend gebruik maken van zelfhulp bij het positief werken aan hun gezondheid.

Onze ambitie is om de aanpak Zelfregietool.nl verder door te ontwikkelen, uit te rollen naar de gehele provincie en daarmee Limburg te positioneren als voortrekker. Hiermee te laten zien dat met de inzet van zelfhulp een substantiële verhoging van kwaliteit van leven, meer verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en een reductie van zorgkosten kan worden gerealiseerd.

Back To Top
X