Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Over zelfregietool 2.0

Wat kan je zelf doen?

Aanpak Zelfregietool.nl

Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat helpt!

Lotgenotencontact en zelfhulp biedt ondersteuning wanneer iemand iets wil verbeteren in zijn persoonlijke situatie. Zelfhulp bestrijkt onderwerpen op het terrein van lichamelijke- en geestelijke gezondheid, welzijn, werk en financiën. Zelfhulp gaat uit van het benutten en versterken van de eigen mogelijkheden die naast beperkingen altijd nog aanwezig zijn. Hiermee sluit Zelfhulp aan bij de levensdimensies van Positieve gezondheid en leidt tot meer zelfregie.

Het uiteindelijke doel van de mensen achter Zelfregietool.nl is de vindbaarheid, toegankelijkheid en bekendheid van zelfhulp te vergroten. Zodanig dat het vanzelfsprekend wordt om gebruik te maken van ervaringskennis en dat zelfhulp een volwaardige ondersteuningsvorm wordt van zorg en welzijn in Nederland.

In de ons omringende landen is zelfhulp volledig ingeburgerd. In Duitsland bijvoorbeeld, wordt in verhouding bijna 70 keer meer van zelfhulp gebruik gemaakt dan in Nederland. Ook in België en Engeland is zelfhulp 10-20 keer vaker onderdeel van zorg- en welzijnsvraagstukken. Wij willen dit potentieel voor de informele zorg in Nederland beter gaan benutten. De informele – vrijwillig en onbetaalde – zorg bestaat uit de pijlers vrijwilligerswerk, mantelzorg en zelfhulp. De kracht en mogelijkheden van zelfhulp zijn nu nog tamelijk onbekend bij veel mensen en hulpverleners.

Om de bekendheid van zelfhulp te vergroten richten we ons vooralsnog op de eerstelijns zorgverleners. Als huisartsen, praktijkondersteuners, sociale wijkteams en zorgopleidingen de meerwaarde van lotgenotencontact leren (her)kennen én het gemakkelijk weten te vinden, gaan zij dit eerder adviseren als aanvullende ondersteuning voor hun cliënt. Daarvoor organiseren we interactieve workshops waar in speeddates met ervaringsdeskundigen kan worden ervaren wat lotgenotencontact voor meerwaarde kan hebben als iemand weer grip wil krijgen op zijn leven, op zijn gezondheid.

De website www.zelfregietool.nl wordt als platform doorontwikkeld zodat alle denkbare ervaringskennis voor iedereen gemakkelijk bereikbaar en praktisch bruikbaar wordt. Behalve informatie vinden, kun je hier contact leggen met een ervaringsdeskundige en het aanbod vinden van lotgenotengroepen in de regio. In 2020 zijn ruim 150 groepen aangesloten bij dit netwerk, met uiteenlopende onderwerpen.

Sinds 2018 lopen er vier verschillende deelprojecten in de proefregio Mijnstreek. Hier wordt aan twee zelfregienetwerken gebouwd rondom Heerlen en Sittard-Geleen. Dit zijn structuren waarin ervaringskennis georganiseerd wordt. De opgedane ervaringen worden omgezet in een handreiking die een uitrol naar andere regio’s vergemakkelijkt.

Projectleider Wim Venhuis, wimvenhuis@burgerkrachtlimburg.nl, 06 2802 3902

Maak meer gebruik van elkaars ervaring!

Back To Top
X