Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Over zelfregietool

Wat kan je zelf doen?

Zelfregietool

Mensen kunnen meestal veel meer dan dat zij zelf denken. En als jij zelf iets wilt veranderen of verbeteren in je leven dan is het prettig om ook al jouw keuzemogelijkheden te kennen. De website zelfregietool.nl is een hulpmiddel om al deze mogelijkheden in beeld te brengen met name door gebruik te maken van de praktische ervaring en kennis van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, ervarings(des)kundigen.

Maak meer gebruik van elkaars kennis

Als je een cirkel van 100 meter trekt vindt je ook honderd mensen die iets hebben meegemaakt en daar op een positieve manier mee om zijn gegaan. Deze kennis en ervaring wordt nu weinig benut. Met de zelfregietool.nl gaan we deze kennis ophalen en voor iedereen beschikbaar maken.

Zelfhulp

De belangrijkst kennis waar we op deze website gebruik van maken is de ervaringskennis van mensen en dat doen we op basis van zelfhulp; ‘het vrijwillig en gelijkwaardig delen van ervaringen met twee of meer personen om op een positieve manier van elkaar te leren beter grip te krijgen op een gedeeld thema’.  De ondersteuning lotgenoten kan van veel meerwaarde zijn als mensen met belangrijke vragen rondlopen. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt begrijpt je direct en weet vaak oplossingen waar jij zelf nog niet aan had gedacht. Deel je ervaringen in een zelfhulp- of supportgroep dan gaat er een hele wereld voor je open. Zoek je hulp dan blijkt de professionele zorg in Nederland uitstekend geregeld en gemakkelijk te vinden. De informele (onbetaalde) zorg daarentegen is nauwelijks georganiseerd. Mantelzorg en vrijwilligerszorg zijn redelijk bekend maar zelfhulp, als de derde pijler onder deze informele zorg, wordt in Nederland maar weinig benut.

Het effect van zelfhulp is wetenschappelijk ruimschoots bewezen maar overtuigender is dat in omringende landen er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. In België 3x meer, in Duitsland en Engeland 10 – 15x zoveel. Dat is dus nog een behoorlijk potentieel voor Nederland!

Effecten van zelfhulp

Uit verschillend wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfhulp van grote meerwaarde voor de deelnemers. Allereerst voor de kwaliteit van hun leven maar ook op het gebied van preventie, minder medicijngebruik en minder terugval. Deelnemers gaan zich meer verdiepen in hun eigen onderwerp, krijgen meer zelfinzicht, gaan preventieve acties ondernemen, voelen zich zelfbewuster en nemen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid; meer zelfregie.

Van zelfhulp naar zelfregie

De beweging van zelfhulp naar zelfregie is van oorsprong een burgerinitiatief. Gestart door een groep mensen die hun persoonlijke kennis en ervaring wil inzetten om veel meer mensen kennis te laten maken met de kracht van zelfhulp.
De meesten van hen hadden zelf het positieve effect van zelfhulp ervaren in verschillende zelfhulpgroepen bij het Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant in Eindhoven. Merken dat je door het delen van ervaringen beter grip kunt krijgen op het thema waaraan je wilt werken en hoe daarna de meeste mensen een flinke groei doormaken in hun persoonlijke ontwikkeling. Daaruit is een uitgebreid netwerk gegroeid van allemaal verschillende mensen die vanuit hun persoonlijke ervaring anderen (lotgenoten) verder willen helpen. Mensen die zelf het effect van zelfhulp hebben ervaren, hun partners, familie en sympathisanten. Met hun belangeloze inzet, hun intrinsieke motivatie om lotgenoten verder te willen helpen, hun persoonlijke kwaliteiten en hun professionele vaardigheden is veel bereikt. In verschillende projecten tussen 2012 en 2016 is een verviervoudiging van groepen in de regio ZO-Brabant gerealiseerd, van 35 naar ruim 120 groepen.

Aanpak zelfregietool.nl

Enerzijds maken we de ervaring van mensen makkelijk bereikbaar via de website zelfregietool.nl, en anderzijds maken we het effect van zelfhulp beter bekend bij de eerstelijnszorg, sociale wijkteams en zorgopleidingen. Doel: de bekendheid en bereikbaarheid vergroten van zelfhulp zodat meer mensen vanzelfsprekend gebruik gaan maken van de ervaring van anderen.

Deelnemen aan een zelfhulpgroep klinkt voor veel mensen ‘zwaar’ en wordt als een hoge drempel ervaren, bleek uit veel reacties van de eerstelijns zorg. Er was vraag naar een laagdrempelige manier om kennis te maken met zelfhulp en de mogelijkheid langzaam door te geleiden naar groepen. Èn meer overzicht over de informele zorg. Als antwoord is de website zelfregietool.nl ontwikkeld waar je het aanbod van zelfhulpgroepen kunt vinden in de regio. Vind je die stap wat groot dan kun je eerst eens praten met ‘iemand die hetzelfde heeft meegemaakt’, of zelf in de informatie per onderwerp zoeken, verzameld door ervaringskundigen. De eerste pilotversie is gebouwd voor de gemeente Eindhoven vanuit de toenmalige stichting ZelfhulpVerbindt en in 2016 geïntroduceerd in Zuidoost-Brabant.

Zorgverzekeraar CZ zag het effect, heeft de pilot financieel mogelijk gemaakt en de kans geboden een doorstart te maken in twee voormalige proeftuinen van VWS in Limburg (MijnZorg en AndersBeter), nu Kerncoalitie Mijnstreek.

Mijn zorgAnders Beter

Burgerkracht Limburg

Het project wordt ondersteund en uitgevoerd door Burgerkracht Limburg. Voor vragen of meer informatie omtrent het project: hallo@zelfregietool.nl, of Wim Venhuis: 06 2802 3902

Institute for positive health

In Limburg mogen we onder andere samenwerken met Positieve gezondheid waar een goede aansluiting mee is wat betreft de zelfregie en veerkracht van mensen en de brede aandacht voor alle belangrijke levensdimensies.

Mede mogelijk gemaakt door subsidiëring van:

Versterking Eerstelijn.nl

VGZCZ

Met de aanpak Zelfregietool.nl werken we in verschillende (deel)projecten samen met:

Anneke Coenen

Het is mooi om te zien hoe mensen in hun eigen kracht komen en vandaar uit volgende stappen voor zich zelf kunnen maken. Dit kan…lees meer....

Willem Van D

Ik ben me er van bewust geworden dat ik andere mensen écht iets te bieden heb. Aanvankelijk vond ik dat ik gewoon pech in mijn…lees meer....

Wilem van D.
Ervaringsverhalen Eetstoornis

Ik voelde mij eenzaam en alleen. Eten, schaamte, angst en de weegschaal namen bezit van mij. Totdat ik anoniem en als mens de zelfhulpgroep binnenstapte.…lees meer....

Eetstoornis
Wim Venhuis, Mister Zelfhulp

Persoonlijk verhaal Wim Venhuis Ik was 21 jaar, studeerde geneeskunde in Maastricht, leidde een onbezorgd leven en kreeg toen plotseling een diagnose: bipolaire stoornis. Binnen…lees meer....

Rene, Schulden

Het is niet iets om trots op te zijn, maar ik heb schulden. Maar ik doe er wèl iets aan Mijn scheiding is voor mij…lees meer....

Schulden
Paul, Bipolaire Stoornis

Paul (51 jaar) Het feit dat zij (een lotgenote) aangaf dat ik het allemaal niet zo zwaar moest oppakken maar moest “durven leven” met deze…lees meer....

Bipolair
Mijke, Hersenbloeding

Leven is meer dan lopen en praten alleen. Zorg dat je het plezier terugkrijgt in je leven. Open je hart. Lees het hele verhaal: CVA…lees meer....

Hersenbloeding
Ineke, Burnout/norwood

Ik hoef niet beter mijn best te doen. Ik moet gewoon beter naar mijn gevoel luisteren! Na mijn scheiding, nu negen jaar geleden, ben ik…lees meer....

Burnout/Norwood

Als kind van zeven jaar, was achteraf gezien, mijn kindertijd al grotendeels voorbij. Ik weet nog heel goed dat ik mij op dat moment besefte…lees meer....

Mijn naam is Nancy. Ik ben de oudste uit een Brabants gezin met 3 kinderen, ik en 2 broers. In ons gezin was sprake van…lees meer....

Huiselijk geweld
Back To Top
X