skip to Main Content
Menu

Over Zelfregietool 2.0


Wat kun jij zelf?

Mensen kunnen meestal veel meer dan dat zij zelf denken. En als jij zelf iets wilt veranderen of verbeteren in je leven dan is het prettig om al jouw keuzemogelijkheden te kennen.
De website zelfregietool.nl is een hulpmiddel om al deze mogelijkheden in beeld te brengen met name door gebruik te maken van de praktische kennis van ervarings(des)kundigen.


Maak gebruik van elkaars kennis
Als je een cirkel van 100 meter trekt vindt je ook honderd mensen die iets hebben
meegemaakt en daar op een positieve manier mee om zijn gegaan.
Met die kennis en ervaring wordt nu bijna niets gedaan.
We gaan al deze kennis ophalen en voor iedereen beschikbaar maken.

Ontstaan
Het project is een initiatief van een groep mensen die graag meer met hun persoonlijke kennis en ervaring wil doen, zo dat veel meer mensen de kracht van zelfhulp leren kennen.
De meeste mensen zijn afkomstig uit verschillende zelfhulpgroepen van het Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant in Eindhoven. Hier hebben zij zelf het positieve effect ervaren van het delen van ervaringen en daarna een groei doorgemaakt in hun eigen persoonlijke ontwikkeling.
Dit heeft een uitgebreid netwerk opgeleverd van allerlei mensen die met hun eigen ervaring over hun onderwerp graag anderen (lotgenoten) verder willen helpen.
In die zin kun je het een burgerinitiatief of cliënteninitiatief noemen.

Doel
De bekendheid vergroten van zelfhulp zodat meer mensen vanzelfsprekend gebruik gaan maken van de ervaring van anderen.
Zelfhulp heeft zichzelf wetenschappelijk ruimschoots bewezen maar overtuigender is dat in omringende landen er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. In België 3x meer, in Duitsland en Engeland 10 – 15x zoveel. Dus nog een behoorlijk potentieel voor Nederland!

Aanpak
Enerzijds maken we de ervaring van mensen makkelijk bereikbaar, o.a. via de zelfregietool, en anderzijds maken we het effect van zelfhulp beter bekend bij de eerstelijnszorg en sociale wijkteams.
Sinds 2012 is hieraan gewerkt door een informeel ‘zelfregienetwerk’ van mensen die zelf het effect van zelfhulp hebben ervaren, hun partners, familie en sympathisanten. Met hun belangeloze inzet, intrinsieke motivatie om lotgenoten verder te willen helpen, hun persoonlijke kwaliteiten en hun professionele vaardigheden is veel bereikt. In verschillende projecten tussen 2012 en 2016 is een verviervoudiging van groepen in de regio gerealiseerd, van 35 naar ruim 120 groepen.

Zelfregietool
‘Deelnemen aan een zelfhulpgroep’ klinkt voor veel mensen ‘zwaar’ en wordt als een hoge drempel ervaren, bleek uit veel reacties van de eerstelijn. De vraag was naar een laagdrempelige manier om kennis te maken met zelfhulp en de mogelijkheid langzaam door te geleiden naar groepen.
En meer overzicht over de informele zorg.
Als antwoord hebben we de zelfregietool ontwikkeld waar je direct contact kunt leggen met ‘iemand die hetzelfde heeft meegemaakt’.

De eerste pilotversie is gebouwd voor de gemeente Eindhoven, vanuit het toenmalige ZelfhulpVerbindt, en deze is in 2016 geïntroduceerd in Zuidoost-Brabant.

CZ zorg

Zorgverzekeraar CZ zag het effect, heeft de doorstart financieel mogelijk gemaakt en de kans geboden een doorstart te maken in twee proeftuinen van VWS in Limburg (MijnZorg en AndersBeter).

Institute for positive health

In Limburg mogen we onder andere samenwerken met Positieve gezondheid waar een goede aansluiting mee is wat betreft de zelfregie en veerkracht van mensen en de brede aandacht voor alle levensdimensies die belangrijk zijn voor mensen.

Zorgbelang Limburg

Het project wordt ondersteund en uitgevoerd door Zorgbelang Limburg.
Voor vragen of meer informatie omtrent het project: hallo@zelfregietool.nl, of Wim Venhuis: 06 28023902

Back To Top
X