Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Over zelfregietool

Wat kun je zelf doen?

Zelfregietool

Mensen kunnen meestal meer dan dat zij zelf denken. En als je zelf iets wilt veranderen of verbeteren in je leven dan is het prettig om de keuzemogelijkheden te kennen. De website Zelfregietool.nl is een hulpmiddel om deze mogelijkheden in beeld te brengen. Hier kun je gebruik maken van de ervaring en kennis van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, ervarings(des)kundigen.

Maak gebruik van elkaars kennis

Als je een cirkel van 100 meter trekt vind je honderd mensen die iets hebben meegemaakt en daar op een positieve manier mee om zijn gegaan. Deze kennis en ervaring wordt nu weinig benut. Met Zelfregietool.nl maken we deze kennis voor iedereen beschikbaar.

Zelfhulp

De kennis waar we op deze website gebruik van maken is de ervaringskennis van mensen en dat doen we op basis van zelfhulp. Dit is ‘het vrijwillig en gelijkwaardig delen van ervaringen met twee of meer personen om op een positieve manier van elkaar te leren en beter grip te krijgen op een gedeeld thema’.  De ondersteuning van lotgenoten heeft meerwaarde wanneer mensen met belangrijke vragen rondlopen. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt begrijpt je direct en kent vaak oplossingen waar je zelf nog niet aan had gedacht. Deel je ervaringen in een zelfhulp- of supportgroep, dan gaat er een wereld voor je open. Zoek je hulp dan blijkt de professionele zorg in Nederland uitstekend geregeld. De informele zorg is nauwelijks georganiseerd. Mantelzorg en vrijwilligerszorg zijn redelijk bekend maar zelfhulp, als de derde pijler onder deze informele zorg, wordt in Nederland nog onvoldoende benut.

Het effect van zelfhulp is wetenschappelijk bewezen maar overtuigender is het, dat in de ons omringende landen steeds meer gebruik van zelfhulp gemaakt wordt. In België 3 keer meer, in Duitsland en Engeland een factor 10 tot15 maal vaker. Er is in Nederland dus nog een wereld te winnen.

Effecten van zelfhulp

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfhulp van grote meerwaarde voor de deelnemers te zijn. Allereerst voor de kwaliteit van leven. Maar ook op het gebied van preventie, lager medicijngebruik en minder terugval. Deelnemers gaan zich beter verdiepen in hun eigen onderwerp, krijgen meer zelfinzicht, gaan preventieve acties ondernemen, voelen zich zelfbewuster en nemen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. De regie over het eigen leven verbetert.

Van zelfhulp naar zelfregie

De beweging van zelfhulp naar zelfregie is van oorsprong een burgerinitiatief. Gestart door een groep mensen die hun persoonlijke kennis en ervaring in wil zetten om een grotere groep mensen kennis te laten maken met de kracht van zelfhulp.
De meeste van hen hadden zelf het positieve effect van zelfhulp al ervaren in zelfhulpgroepen bij het Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant, gevestigd te Eindhoven. In Eindhoven is een netwerk gegroeid van verschillende mensen die vanuit hun persoonlijke ervaring lotgenoten verder willen helpen. Met hun belangeloze inzet, intrinsieke motivatie om anderen verder te willen helpen en hun persoonlijke kwaliteiten is veel bereikt. In projecten die tussen 2012 en 2016 gedraaid hebben is in de regio ZO-Brabant een groei gerealiseerd van 35 naar 120 groepen.

Aanpak Zelfregietool.nl

Enerzijds maken we de ervaring van mensen bereikbaar via de website Zelfregietool.nl, en anderzijds maken we het effect van zelfhulp beter bekend in de eerstelijnszorg, de sociale wijkteams en zorgopleidingen.

Deelnemen aan een zelfhulpgroep klinkt voor veel mensen ‘zwaar’ en wordt als een hoge drempel ervaren, bleek uit reacties vanuit de eerstelijns zorg. Er was vraag naar een laagdrempelige manier om kennis te maken met zelfhulp en de mogelijkheid door te geleiden naar groepen. Als antwoord hierop is de website Zelfregietool.nl ontwikkeld. De eerste versie is gebouwd voor de gemeente Eindhoven vanuit de toenmalige stichting ZelfhulpVerbindt en in 2016 geïntroduceerd in Zuidoost-Brabant.

Zorgverzekeraar CZ zag het effect, heeft de pilot financieel mogelijk gemaakt en de kans geboden een doorstart te maken in twee voormalige proeftuinen van VWS in Limburg (MijnZorg en AndersBeter), nu Kerncoalitie Mijnstreek.

Mijn zorgAnders Beter

Burgerkracht Limburg

Het project wordt ondersteund en uitgevoerd door Burgerkracht Limburg. Voor vragen of meer informatie omtrent het project: hallo@zelfregietool.nl, of Wim Venhuis: 06 2802 3902

Institute for positive health

In Limburg mogen we onder andere samenwerken met Positieve gezondheid waar een goede aansluiting mee is wat betreft de zelfregie en veerkracht van mensen en de brede aandacht voor alle belangrijke levensdimensies.

Mede mogelijk gemaakt door subsidiëring van:

Versterking Eerstelijn.nl

VGZCZ

Met de aanpak Zelfregietool.nl werken we in verschillende (deel)projecten samen met:

Anneke Coenen

Het is mooi om te zien hoe mensen in hun eigen kracht komen en vandaar uit volgende stappen voor zich zelf kunnen maken. Dit kan…lees meer....

Willem van D

Ik ben me er van bewust geworden dat ik andere mensen écht iets te bieden heb. Aanvankelijk vond ik dat ik gewoon pech in mijn…lees meer....

Wilem van D.
ervaringsverhalen eetstoornis

Ik voelde mij eenzaam en alleen. Eten, schaamte, angst en de weegschaal namen bezit van mij. Totdat ik anoniem en als mens de zelfhulpgroep binnenstapte.…lees meer....

Eetstoornis
Wim Venhuis, Mister Zelfhulp

Persoonlijk verhaal Wim Venhuis Ik was 21 jaar, studeerde geneeskunde in Maastricht, leidde een onbezorgd leven en kreeg toen plotseling een diagnose: bipolaire stoornis. Binnen…lees meer....

Rene, schulden

Het is niet iets om trots op te zijn, maar ik heb schulden. Maar ik doe er wèl iets aan Mijn scheiding is voor mij…lees meer....

Schulden
Paul, bipolaire stoornis

Paul (51 jaar) Het feit dat zij (een lotgenote) aangaf dat ik het allemaal niet zo zwaar moest oppakken maar moest “durven leven” met deze…lees meer....

Bipolair
Mijke, hersenbloeding

Leven is meer dan lopen en praten alleen. Zorg dat je het plezier terugkrijgt in je leven. Open je hart. Lees het hele verhaal: CVA…lees meer....

Hersenbloeding
Ineke, burnout/norwood

Ik hoef niet beter mijn best te doen. Ik moet gewoon beter naar mijn gevoel luisteren! Na mijn scheiding, nu negen jaar geleden, ben ik…lees meer....

Burnout/Norwood

Als kind van zeven jaar, was achteraf gezien, mijn kindertijd al grotendeels voorbij. Ik weet nog heel goed dat ik mij op dat moment besefte…lees meer....

Mijn naam is Nancy. Ik ben de oudste uit een Brabants gezin met 3 kinderen, ik en 2 broers. In ons gezin was sprake van…lees meer....

Huiselijk geweld
Back To Top
X