Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Boeken en artikelen

Zelfbeschadiging 2Ethy Dorrepaal | Vroeger en verder
Pearson 2009 | ISBN 9789026522161

Ik heb meer lef gekregen. De durf om vooruit te gaan. Ik wilde eerst wel maar kon net de stap niet zetten. Nu wel. Ook dingen doen die moeten, maar die nare herinneringen oproepen, ik doe ze nu toch. Heb er de kracht voor nu. Ik heb geleerd mezelf aan te moedigen. Ik kan mezelf in het hier en nu houden, kromme gedachten bijsturen en me ontspannen. Weer beter onder de mensen zijn, het maakt me nog wel moe, maar ik doe het wel en geniet er zelfs van. Vroeger en verder is een cursusboek voor volwassenen die vroeger seksueel misbruik of lichamelijk geweld meemaakten. In hun dagelijks leven worden zij belemmerd door zich opdringende herinneringen, nachtmerries, problemen met (teveel of te weinig) woede, wisselende stemmingen, weinig zelfvertrouwen, en gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid. In Vroeger en verder krijg je uitgebreid uitleg over je klachten. Door die kennis begrijp je beter waardoor problemen worden uitgelokt en dat is de eerste stap bij het onder controle krijgen ervan. Herkenning en erkenning door anderen helpt je je minder te gaan schamen of schuldig te voelen en de klachten te accepteren. In de cursus krijg je tal van oefeningen aangereikt om concentratie, slapen, ontspanning, omgaan met heftige en nare gevoelens, zelfbeeld en zelfvertrouwen te verbeteren. Daardoor vermindert je vermijdingsgedrag en kan je je kracht beter benutten. De cursus helpt om niet meer werkzame patronen van voelen, denken en doen – ontstaan vanuit vroeger – te doorbreken om verder te kunnen. In het boek zit een cd met oefeningen voor onder andere ontspanning. Deze oefeningen komen in de cursus aan bod, en kun je thuis oefenen.

Ethy Dorrepaal, psychiater/psychotherapeut/GZ-psycholoog en Kathleen Thomaes, psychiater/psychotherapeut, hebben beide ruime ervaring met het geven en superviseren van deze cursus. Nel Draijer, klinisch psycholoog/psychotherapeut/psychoanalytica, heeft jarenlange ervaring in de behandeling van mensen met een geschiedenis van complex trauma. De auteurs doen wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze stabiliserende behandeling.

Zelfbeschadiging_omgaan metSuzette Boon & Kathy Steele | Omgaan met traumagerelateerde dissociatie
Pearson 2013 | ISBN 9789026522642

Omgaan met traumagerelateerde dissociatie is geschreven voor zowel mensen die worstelen met een complexe dissociatieve stoornis als voor hun therapeuten. Dit boek reikt praktische oplossingen aan voor mensen met een dissociatieve stoornis en de problemen die zich tijdens de eerste fase van hun behandeling voordoen. Het boek legt uit wat er onder dissociatieve en andere traumagerelateerde symptomen wordt verstaan en het helpt mensen om de dissociatieve delen van hun persoonlijkheid te begrijpen en om op een constructieve manier met deze delen samen te werken. Het boek introduceert essentiële begrippen en onderwerpen die van belang zijn voor herstel. Daarnaast biedt het praktische vaardigheden die helpen om beter met de opgaven van het dagelijkse leven om te gaan. Cliënten wordt aangeraden om dit boek alleen te gebruiken als zij in individuele therapie zijn of aan een gestructureerde vaardigheidstraining deelnemen die wordt geleid door therapeuten die in deze materie geschoold zijn. Op deze manier hebben zij het meeste profijt van dit boek en krijgen zij de juiste ondersteuning.

Doelgroep: cliënten met dissociatieve stoornissen en hun therapeuten

Zelfbeschadiging_Ik in meervoudJoke Lijnse |Ik in meervoud
Eburon 2008 | ISBN

Wie met DIS moet leven heeft het uitermate zwaar. De stoornis is altijd het gevolg van vroege jeugdervaringen die te beangstigend en te veelomvattend waren om te kunnen dragen. Als overlevingsstrategie raakten daarom indertijd de heftige emoties en herinneringen afgesplitst. Maar de keerzijde hiervan is dat de eenmaal volwassen geworden DIS-patiënten door deze vergaande dissociaties de controle over hun leven kwijt zijn. In dit handboek voor hulpverleners, patiënten en hun omgeving wordt beschreven wat het leven met DIS inhoudt. De diverse klachten en problemen die met DIS zijn verbonden, komen gedetailleerd aan de orde: onder andere het gefragmenteerd zijn en de innerlijke conflicten die daarvan het gevolg zijn; de geheugenproblemen en de verwarring die dit geeft; de angst voor de traumatische herinneringen en het zich onveilig voelen in de hechting aan anderen. Als DIS-patiënten eenmaal zover zijn dat ze een behandelaar zoeken voor hun problemen, is het erg belangrijk dat deze de stoornis (h)erkennen en op de hoogte zijn van de verschillende facetten in het leven van DIS-patiënten. Een goede psychotherapie voor DIS is opgebouwd uit meerdere fasen en daarbij wordt veel aandacht besteed aan de sfeer en de therapeutische relatie. Ook de problemen die hierbij kunnen ontstaan komen aan de orde. Deze onderwerpen – naast alle andere die worden besproken – zijn zowel informatief voor therapeuten en studenten, als voor DIS-patiënten zelf en hun omgeving. Het kan voor alle lezers een waardevol naslagwerk zijn, waarin telkens weer stukjes gelezen worden om de eigen kennis aan te vullen of de ander te helpen zichzelf beter te gaan begrijpen. Joke Lijnse is gz-psycholoog, klinisch psycholoog en eerstelijnspsycholoog. Ze heeft een eigen praktijk in Eersel.

Zelfbeschadiging_Trots op mezelfNicole Hoeymans| Trots op mezelf
www.succesboeken.nl en www.proud2bme.nl/trotsopmezelf

‘Trots op mezelf’ het doeboek om je zelfvertrouwen te vergroten. Ontdek wie je bent en leer jezelf accepteren. Een boek voor alle meiden en jonge vrouwen die worstelen met hun zelfbeeld.

‘Trots op mezelf’ is een witboek vol trots, positiviteit en levenswijsheid! Het is jouw persoonlijke boek wat je helemaal op jouw manier kan invullen. Het helpt je op weg i n je zoektocht naar wie je bent of wie je graag wilt worden. Ervaar hoe je jouw eerste stap kunt zetten naar een nieuw leven. Verzamel jouw mooie momenten en fijne herinneringen. Laat je aanmoedigen door belangrijke vrienden en familieleden. Vergroot je zelfvertrouwen en durf te dromen. Bekijk het leven door een roze bril en ontdek wat jouw positieve kanten zijn!

Een boek vol belevenissen, handige tips, inspirerende teksten, leuke opdrachtjes en pagina’s waarin je op een creatieve manier wordt uitgedaagd om uit te vinden wie je bent en waar je steun en kracht uit haalt. Laat je gedachten en gevoelens spreken!

Bij ups en downs, no matter what: jouw boek bied je een houvast op alle momenten in jouw leven! Het helpt jezelf het geloof in jezelf terug te vinden als dit even ver te zoeken is. Jouw boek reist voortaan overal met je mee naartoe.

This is your Proud Journey, Find your destination! Let’s get Proud!

Boeken eetstoornissen

 

Nederlands grootste zelfhulpuitgeverij
http://www.succesboeken.nl

De missie van Succesboeken.nl is mensen door middel van boeken, audio-boeken, DVD’s en andere producten te voorzien van ’tools’ waarmee ze hun leven kunnen verbeteren. Zij zijn altijd op zoek zijn naar goede boeken, of nuttige boeken om te vertalen. Als je zelf een boek hebt geschreven, leg het hen voor ter beoordeling, zij kijken graag met je mee of publicatie haalbaar is.

 

Patiëntervaringsverhalen
http://www.patientervaringsverhalen.nl

Op deze website zijn ervaringsverhalen te vinden in de vorm van een Boek (besprekingen), Blog, Docu(dagboek), (kort)Ego-document en Relevante website. Ervaringsverhalen kunnen gezocht worden met zoekwoorden via kenmerken (auteursnaam, titel) of ingangen (thema’s, ziekte/aandoening). Met meer dan 3.000 boeken en enorm veel blogs en verhalen.

Back To Top
X