Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Boeken en artikelen

Achter de maskers van het stilzwijgen Esther Soselisa | Achter de maskers van het stilzwijgen
ISBN – 9789402215106 | Uitgeverij Boekscout

Hoe is het mogelijk? Je wordt geboren met een trauma dat niet van ‘jou’ is, maar dat overgedragen wordt door de generaties ervoor. Deze belevenissen kunnen wel tot 5 à 7 generaties doorgegeven worden.

In dit boek ondervindt de auteur de generatieproblematiek als dochter van een half joodse moeder en een Indonesische/Molukse vader die beiden uit oorlogssituaties kwamen. Haar hele leven is doorspekt met onbegrip, verbaal en fysiek geweld. Als volwassenen vrouw – getrouwd met een veteraan – neemt zij de beslissing om te gaan leven in plaats van te overleven en om herhaling voor haar twee zoons, de zogenoemde anjerkinderen, te voorkomen. Dit boek is deels autobiografisch en vormt een handleiding om te komen tot een leven met volop vreugde en intensiteit.


De plicht tot hulp Mimi Mentink-Heshusius | De plicht tot hulp
ISBN 13- 9789061412526 | Heuff Amsterdam

De Post-traumatische stress-stoornis bij een Nederlandse VN-militair
Persoonlijk verslag van de vrouw van een Nederlandse militair, die last kreeg van een post traumatische stress stoornis (PTSS), nadat hij voor VN-taken werd uitgezonden naar Libanon. Zij beschrijft hoe ze met de problemen die zij hebben in hun leven daarna omgaan.


De strijd van een Libanon veteraan Sjoerd Post | De strijd van een Libanon veteraan
ISBN 13- 9789048436279 | Free Musketeers

Dit is een 103 bladzijden tellend levensverhaal van een Libanon veteraan. Tamelijk terloops komt aan de orde dat de hoofdpersoon, Jon Kunstman, een Post Traumatische Stress Stoonis heeft opgelopen en daarvoor behandeling heeft ondergaan.


De Verborgen Waarheid Raoul Janssen | De Verborgen Waarheid
ISBN 9789087591731 | U2pi BV

Raoul Janssen krijgt in 2008 de diagnose PTSS, post traumatische stress stoornis. Dat is vijftien jaar na zijn trauma-ervaring in voormalig Joegoslavië. PTSS is een angststoornis die in een ernstige stressgevende situatie begint, in zijn geval de levensbedreigende oorlogssituatie. Met spanningsmigraine, slapeloosheid en agressie gaat hij tenslotte in therapie. Wanneer familie en vrienden hem bevragen komt hij op het idee om een boek te schrijven. Raoul Janssen beschikt dan niet over boeken van ervaringsdeskundigen, enkel de perspectieven van psychiaters en hulpverleners. In dit werkje heeft hij de meest ingrijpende ervaringen schetsmatig vereeuwigd. Janssen hoopt lotgenoten te steunen en hoopt vooral dat zij sneller hulp zullen zoeken. Niet in het minst is het zijn bedoeling dat Defensie leert meekijken en militairen niet aan hun lot worden overgelaten.


Killed in action Mark Schouwink, Gisela Schouwink | Killed in action
ISBN 13- 9789491061394 | Kaft Media

Gerard en Gisela Schouwink beschrijven in dit boek hoe hun zoon Mark Schouwink vijf jaar geleden overleed gedurende een missie in Afghanistan. Mark bestuurde een auto die over een berm bom reed. Twee collega’s raakten zwaar gewond, Mark Schouwink en Dennis van Uhm stierven. Het verhaal wordt aangevuld met brieven, dagboekfragmenten, e-mails en condoleances. Het is een document gemaakt ter ere van Mark, maar zal ook mensen met een PTSS na een oorlogstrauma opgelopen kunnen steunen. Boek van 167 pagina’s, geïllustreerd met kleurenfoto’s waarvan de opbrengst gaat naar de stichting Hulphond Nederland t.b.v. project Veteranenhond.


Mijn onzichtbare vijand Steven Gelders, Inge Delva | Mijn onzichtbare vijand
ISBN 13- 9789461313317 | Van Halewyck

Elke dag vechten getekend voor het leven
Boek van 192 pagina’s waarin in drie delen beschreven wordt hoe Steven Gelders crashed nadat hij als paracommando en lid van de Belgische special forces uitgezonden was, deelnam aan 6 militaire missies in Somalië, Rwanda, Burundi en Zaïre. Een groot deel van het boek (tot pagina 158) wordt gebruikt om de ervaringen gedurende de missies te beschrijven. Die missies waren vol geweld en traumatische ervaringen, waardoor hij grote moeite heeft met de terugkeer naar een normaal civiel bestaan. Hij beschrijft zijn persoonlijke ervaringen in Afrika tijdens energievretende spannende en stressvolle acties tegen elkaar wedijverende rebellengroepen. Hij vertelt open en duidelijk over de honger en ellende van de bevolking in deze gebieden, de gewelddadigheid in deze landen, de corruptie bij de lokale politici. Uiteindelijk gaat hij in op zijn problemen bij thuiskomst, hoe hij weer moest wennen, zich aanpassen, en re-integratie. Het syndroom van Tietze bij hem werd ontdekt en hij besluit dan gezond te gaan leven.


Mijn papa was soldaat in een ver land Ron de Vos | Mijn papa was soldaat in een ver land
ISBN 13- 9789080724167 | Debut

Het verhaal van een moeilijke reis terug
Voorleesboek voor jonge kinderen over een vader die last heeft van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), nadat hij in het leger heeft gediend en uitgezonden werd op een vredesmissie ‘in een ver land’. Met bij iedere pagina een illustratie van Marloes Coolen. Ook bevat het boek een toelichting voor volwassenen, waarin o.a. wordt uitgelegd dat onverwerkt verdriet inter-generationeel kan worden, dat wil zeggen dat kinderen de pijn van hun ouders overnemen. Ron de Vos schreef dit boek omdat partners van uitgezonden militairen met jonge kinderen zochten naar een voorleesboek met verhaaltjes over uitzending naar een vredesmissie en de periode erna. Goed en invoelbaar geschreven.


Mijn papa was soldaat in een ver land Barry Hofstede | NL-Peacekeeper
ISBN 9789491826016 | Gelderland

Barry Hofstede nam in de jaren ’90 deel aan de VN vredesmacht in Bosnië en ging – nadat hij huiswaarts keerde – jarenlang door een hel. In dit boek beschrijft hij via dagboekfragmenten, toneel- en theaterteksten en columns de impact op zijn leven van deze missie en hoe het hem uiteindelijk lukt om zijn leven weer op de rails te krijgen.


Oorlog in mijn kop Niels Veldhuizen | Oorlog in mijn kop
ISBN 13- 9789046816844 | Nieuw Amsterdam

Niels Veldhuizen beschrijft de gevolgen die de uitzending naar Afghanistan als militair verpleegkundige voor hem hebben op zijn leven na de uitzending. Hij blijkt niet meer dezelfde te zijn als voor de uitzending. Hij lijdt aan het Post Traumatisch Stress Syndroom, waardoor zijn leven en dat van zijn naasten ontwricht raakt. Het boek is direct- en op sommige plaatsen bijna cynisch- geschreven. Hoofdstukken over zijn uitzending naar Afghanistan worden afgewisseld met hoofdstukken over zijn leven thuis en de impact die de uitzending hierop heeft. Het boek telt 173 pagina’s.


Oude soldaten sterven niet Maria Vonk | Oude soldaten sterven niet
ISBN 13- 9789020408843 | L.J.Veen

Boek van 175 pagina’s waarin Maria Vonk het verhaal van Pieter Vonk heeft opgetekend, die opgroeide in een groot gezin in de Amsterdamse Jordaan van vlak na de eerste wereldoorlog, vocht in Nederlands Indië en last kreeg van PTSS, Parkinson en Alzheimer. Het boek bevat 41 zeer korte hoofdstukjes wordt beschreven hoe de ziekten van de oud-commandant van het regiment Huzaren uit het Nederlandse leger verlopen, die nu onbegrijpelijk ‘dienstbevelen’ van verplegend personeel moet opvolgen. Herinneringen komen boven die gaan over zijn jeugd, de politionele actie in Indonesië, de Tweede Wereldoorlog.

Back To Top
X