Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Schizofrenie

Van schizofrenie is sprake als iemand een langdurige psychose of meerdere psychosen heeft doorgemaakt en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert. Een psychose is een toestand waarbij iemands contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is. Iemand ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die er voor anderen niet zijn. Of iemand is ervan overtuigd dat hij wordt achtervolgd. Mensen in een psychose leven in hun eigen werkelijkheid

Oorzaak
Bij de oorzaak van schizofrenie speelt erfelijkheid een rol, maar genetische aanleg alleen is niet de enige factor. Het gaat ook om belastende omstandigheden (stressvolle situaties) waarin iemand dusdanig kwetsbaar is dat een psychose de kans krijgt. Schizofrenie openbaart zich vaak rond de puberteit, een tijd van grote persoonlijke veranderingen.

Symptomen
De meest kenmerkende verschijnselen zijn wanen, hallucinaties, het wegvallen van de samenhang in spreken en denken, onlogische gedragingen en een gebrek aan emoties en motivatie. Minstens twee van deze symptomen moeten gedurende minimaal een maand optreden.
De verschijningsvormen kunnen zeer verschillend zijn. Wanneer die verschijnselen in een periode samenkomen, spreken we van een psychose. Steeds terugkerende psychoses verdelen het leven van schizofreniepatiënten vaak in ‘goede en slechte periodes’.
Omdat de symptomen en verschijnselen zo divers zijn, heeft de patiëntenvereniging Anoiksis in 2009 een nieuwe naam voor schizofrenie gepresenteerd: het disfunctionele perceptie syndroom. Anoiksis: ‘Zowel patiënten als familie ergeren zich aan het verkeerde gebruik van het woord schizofrenie in de gewone taal en willen daarom een andere naam die geen associaties oproept met de dubbele persoonlijkheid. De kern van de ziekte is een verkeerde, disfunctionele, interpretatie van de waarneming in de hersenen van de patiënt en dat is precies wat de nieuwe naam benadrukt.’
Overigens wordt bij schizofrenie vaak ten onrechte gesproken van een ‘gespleten persoonlijkheid’, maar dat is een andere stoornis (Meervoudige PersoonlijkheidStoornis, MPS).

Behandeling
De behandeling vindt plaats in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Medicijnen, de zogenaamde antipsychotica, bestrijden effectief de symptomen maar bieden geen genezing. Helaas is het blijven slikken van medicijnen niet voor iedere schizofreniepatiënt goed vol te houden, onder andere vanwege de bijwerkingen. Wanneer patiënten de voortekenen van een psychose bij zichzelf leren herkennen, kunnen ze tijdig hulp zoeken. Daarom hoort goede voorlichting bij de behandeling.

Herstel
Naast een behandeling zoals hierboven beschreven is het ook heel belangrijk om te kijken naar herstelmogelijkheden en hoe je je dagelijkse leven vorm kan geven na de diagnose. Want het is mogelijk om een zinvol en bevredigend bestaan op te bouwen en er is veel geschreven rondom dit thema (zie tips over websites). Lees hierover ook zeker de volgende tekst van Pat Deegan. Zij is ervaringsdeskundige en leeft al jaren met de symptomen van schizofrenie:
“Ieder van ons die ooit een psychiatrische diagnose kreeg, moet een proces van herstel doormaken.
Herstellen is anders dan genezen van een ziekte. Het is méér dan genezing. Herstel betekent de overtuiging afleggen dat je gedoemd bent als psychiatrisch patiënt door het leven te gaan. Herstel betekent dat wat je is overkomen en tot psychiatrisch patiënt heeft gemaakt, een betekenisvolle plaats krijgt in je leven om van daaruit verder te gaan, je mogelijkheden te ontdekken en ze te benutten.
Herstellen is een houding, een manier om de dag en de uitdagingen die ik tegenkom onder ogen te zien. Mijn herstel betekent dat ik weet dat ik bepaalde beperkingen heb en dat er dingen zijn die ik niet kan. Maar in plaats van dat me dat tot wanhoop drijft en aanleiding is om op te geven, heb ik geleerd dat ik, juist door te weten wat ik niet kan, ook de mogelijkheden zie van alles wat ik wél kan. Voor mij betekent herstellen dat ik de bestuurder ben van mijn leven.”

Patricia Deegan
Bron: Deegan, P. (1995), Herstellen van schizofrenie, Deviant, 5, 18-21

Patricia Deegan is ervaringsdeskundige en werkzaam in de Amerikaanse geestelijke gezondheidszorg. Zij gaf Wilma Boevink toestemming om haar artikel over ‘Recovery’ dat in 1993 verscheen in ‘The Journal of psychosocial Nursing” (vol. 31, nr. 4), te vertalen en te bewerken voor Deviant.
Lees hier het hele verhaal: http://www.tijdschriftdeviant.nl/teksten/005art01.htm

Cijfers
Een op de honderd mensen heeft schizofrenie. De ziekte komt voor in alle lagen van de bevolking en treft iets meer mannen dan vrouwen. Meestal openbaart schizofrenie zich voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar.

Bron:
http://www.psychischegezondheid.nl/schizofrenie?gclid=CPf-_6fl7MkCFUEcGwodYlMHrQ
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/schizofrenie?gclid=COeBtfrj7MkCFVdsGwodw7wN2g

Back To Top
X