Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Psychose

Wat is een psychose?

Het doormaken van een psychose roept bij degene die het ervaart, en ook bij diens omgeving, veel vragen op. Centraal bij een psychose staat een zogenaamde verstoorde realiteitstoetsing; hij of zij neemt de wereld anders waar dan anderen. Iemand die een psychose doormaakt ervaart vreemde waarnemingen, is ervan overtuigd dat er bijzondere dingen aan de hand zijn. Het maakt veel indruk en gaat vaak gepaard met verwarring en veel angst, zelfs paniek.

In de professionele hulpverlening wordt bij het beschrijven van wat een psychose is, onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde positieve en negatieve symptomen. De positieve symptomen worden zo genoemd, omdat ze iets ‘toevoegen ’aan iemands normale beleving. Iemand met een psychose ziet of hoort bijvoorbeeld meer dan hij of zij normaliter ziet of hoort. Voorbeelden zijn hallucinaties en wanen, vaak gevolgd door hevige angst. Onder negatieve symptomen verstaan we kenmerken van een psychose die van de normale beleving of gedrag iets afhalen; iemand kan energie kwijtraken, erg moe zijn, zich leeg voelen, minder sociale contacten hebben. Concentratieproblemen en/of plannings- problemen

Wat gebeurd er in de hersenen?

Wetenschappenschappelijk onderzoek op dit gebied is groeiende. Wat we intussen weten is dat er bij een psychose in de hersenen sprake is van ontregelde activiteit van de zogenaamde ‘neurotransmitters’. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die betrokken zijn bij de prikkeloverdracht tussen hersencellen, en een grote rol spelen bij onze waarneming, het interpreteren van onze waarneming, en ons denken. Bovendien komen er bij een psychose in de hersenen te veel prikkels tegelijkertijd binnen, waardoor iemand zich overprikkeld, in de war en angstig kan voelen. Met andere woorden, de hersenen kunnen tijdens een psychose een belangrijke filterfunctie niet meer uitvoeren. Zo wordt het moeilijk onderscheid te maken tussen onbelangrijke details en belangrijke zaken; alles komt even sterk binnen en lijkt even belangrijk. Deze overprikkeling heeft tot gevolg dat iemand met een psychose slecht tegen drukte kan. Het gevolg hiervan is dat mensen die psychotisch zijn zich kunnen terugtrekken om zichzelf – ook wel bewust – te beschermen tegen deze overvloed aan prikkels.

Back To Top
X