Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Organisaties en websites

Er zijn drie verschillende grote patiëntenverenigingen in Nederland actief, ieder met een eigen karakter. De MS-vereniging is de grootste en heeft een meer professionele benadering, het MS-Fonds wordt meer gedragen door lotgenoten en MS-Anders zoekt het meer in creatieve en minder conventionele oplossingen.
Allen zijn erg actief, veel informatie, activiteiten, onderzoek, ondersteuning en advies en verschillende vormen van lotgenotencontact, ook regionaal.


[veel contact met algemeen ziekenhuis, neuroloog en vooral met MS-verpleegkundige, MS-inloop] [fysio, logo, ortho, ergo, bewegingsleer, etc]
Back To Top
X