skip to Main Content
Menu

Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt

Forum
www.partnermishandeling.nl
www.mijnstalker.nl – vooral gericht op stalking


Facebook
www.facebook.com/vrouwenopvang Maak huiselijk geweld bespreekbaar
www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhet.verdwenenzelf.nl%2Fcontact%2F&t=Contact Besloten pagina van ‘Het verdwenen zelf’. Aanmelden noodzakelijk.


Blog
http://het.verdwenenzelf.nl/blog/


Gespreksgroepen
In Eindhoven zijn een aantal groepen actief voor mensen met de gevolgen van huiselijk geweld. Er zijn groepen die uitsluitend voor vrouwen toegangkelijk zijn en deze zijn volledig anoniem. Heb je interesse om deel te nemen aan een groep of om er zelf één te beginnen, mail ons

Back To Top