Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Boeken en artikelen

 

Annet Peetoom | Blaren op de hiel
ISBN – 9789463652612 | Uitgever: Elikser B.V. Uitgeverij

Zorgen voor je ouders, dat doe je gewoon. Volgens deskundigen een ingebakken loyaliteit, maar gemakkelijk is het niet. De één doet meer dan de ander, de één kan meer dan de ander, de één doet het beter dan de ander of de één doet het anders dan de ander. In Blaren op de hiel zijn verschillen tussen broers en zussen de bron van veel verwijten.
Op ontroerende, geestige en vaak beklemmende wijze schrijft Annet Peetoom in Blaren op de hiel over de ingrijpende gevolgen voor de relatie tussen broers en zussen wanneer ze gaan zorgen voor een moeder of vader. De zestien verhalen met op de werkelijkheid gebaseerde scènes gaan over oud zeer en gevoelens van onmacht, jaloezie, eenzaamheid, schuld en verlangen naar begrip.
De verhalen maken voelbaar wat verloren kan gaan, maar er valt ook veel te winnen. Bij mantelzorg is er veel te leren over jezelf, de relatie met je broers en zussen en de waarde van familiebanden. Eigenlijk ben je er nooit helemaal klaar mee.
Blaren op de hiel is geschreven voor mantelzorgers, voor hulpverleners en mensen die familierelaties interessant vinden.
Annet Peetoom (1958) zorgde zes jaar intensief voor haar vader die Alzheimer had, samen met haar twee broers en zus. Ze studeerde sociologie en psychosynthese. Ze werkte veel met en voor ouderen in Welzijnsstichtingen en is nu uitvaartondernemer. Als schrijver is ze een veelbelovende laatbloeier.


Hugo Borst - Ma

Hugo Borst | Ma
ISBN – 978904882670 | Uitgeverij Lebowski
Hartverscheurend boek van Hugo Borst over zijn dementerende moeder, liefdevol en met veel gevoel geschreven. Hugo Borst vindt ‘mantelzorger’ een raar woord, maar hij is het wel. Al drie jaar verzorgt hij zijn zesentachtigjarige moeder, die aan dementie lijdt. Op ontroerende en vaak geestige wijze schrijft hij over de ingrijpende gevolgen van haar aftakelende geest. Ook beschrijft hij hoe de onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis verloopt. Intussen haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn moeder in betere tijden. Ma is een liefdevol en prachtig geschreven portret van een moeder en haar zoon.


E.H. Coenen - Mantelzorg E.H. Coenen | Mantelzorg
ISBN – 9789072248664 | Uitgeverij Stichting September
Nederland telt ruim 3,7 miljoen ‘mantelzorgers’: mensen die zorgen voor een zieke, gehandicapte, of (hoog)bejaarde naaste. Wanneer u voor een ander zorgt, zult u regelmatig dingen tegenkomen waar u zich niet meteen raad mee weet. Hoe maakt u bijvoorbeeld een bed op terwijl er nog iemand in ligt? Hoe zorgt u ervoor dat iemand zijn medicijnen op tijd inneemt? Hoe regelt u rolstoelvervoer naar het theater? Hoe schakelt u professionele hulpverleners in? Maar ook: hoe voorkómt u dat de zorg voor u te zwaar wordt? Waar kunt u hulp krijgen? Over deze – en nog veel meer – onderwerpen vindt u in dit boek informatie. Dat maakt dit boek tot een heel praktische vraagbaak.


C. van Well - Dat doe je gewoon C. van Well | Dat doe je gewoon …
ISBN – 9789058980267 | Uitgeverij De Tijdstroom
Voor dit boek zijn 17 mantelzorgers geïnterviewd. Uit die gesprekken wordt heel erg duidelijk hoe mantelzorgers leven. Overbelasting blijkt een van de belangrijkste bedreigingen voor de mantelzorger te zijn. Naarmate de zorg langer duurt of intensiever wordt, is er steeds minder tijd voor ontspanning en een eigen leven. Maar even duidelijk blijkt hoeveel plezier en voldoening mantelzorgers hebben in het leven waarin hun dierbare zo’n belangrijke plaats heeft.


Ineke Ludikhuize - Een warme jas Ineke Ludikhuize | Een warme jas
ISBN – 9789462500396
Ineke Ludikhuize zorgt al jaren voor haar man, oud-politicus Willem Aantjes. Ze schreef daarover het boek Een warme jas. Een boek voor iedereen die “mantelzorgt”, over de balans tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander, tussen schuldgevoel en praktische oplossingen, en tussen wat mantelzorg je kost en wat het je brengt.
Mantelzorgen overkomt je, zegt Ineke Ludikhuize. De zorg voor een zieke partner,een gehandicapt kind of een dementerende ouder: je hebt niet om de klus gevraagd. Je zorgt uit liefde, maar het voelt ook als een plicht. Daarmee is in een notendop het dilemma geschetst van de mantelzorger. Je doet wat je kunt, maar als de taken zich opstapelen, als je ziet dat er meer zou moeten gebeuren, maar jij niet meer aankunt, dan valt het niet mee om grenzen te stellen en zonder schuldgevoel ook aan je eigen welzijn te denken.
Toch is dat waar het uiteindelijk om gaat. Als je niet goed voor jezelf zorgt en je eigen grenzen bewaakt, kun je ook niet goed voor een ander zorgen. ‘Mantelzorg kan alleen langdurig en succesvol worden gegeven als het te combineren is met de inrichting van je eigen leven. Dat lukt wanneer je je eigen keuzes blijft maken’, zegt Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg in het boek.
Een warme jas biedt steun, informatie en herkenning. Het gaat over zorgen voor een ander, zonder jezelf te vergeten. Over omgaan met schuldgevoel, over hulp vragen en overleggen met andere zorgverleners, over troost en over ruimte voor jezelf, over humor en verdriet. Tussendoor vind je recepten, gedichten, quotes en heel veel persoonlijke ervaringen van mantelzorgers, waaronder de schrijver Mohammed Benzakour, die een boek schreef over de zorg voor zijn moeder. Een licht en optimistisch boek, dat mantelzorgers de warme jas biedt die ze zelf zijn voor een ander.

Te bestellen via; http://www.forteuitgevers.nl/boek/een-warme-jas


 Bea de Rouck - Het abc van de Mantelzorg Bea de Rouck | Het Abc Van De Mantelzorg
ISBN – 9789058267955 | Uitgeverij Davidsfonds
Hulpbehoevende ouders in huis nemen, zorgen voor een chronisch zieke partner of voor een gehandicapt kind. Mantelzorgers nemen vrijwillig en onbetaald de zorg op voor iemand uit hun omgeving die niet meer voor zichzelf kan zorgen. Het schenkt voldoening om iets terug te doen voor iemand van wie je houdt, maar het is ook een engagement dat veel tijd vraagt en ongemakken met zich meebrengt. Hoe hou je het als mantelzorger vol? Wat wordt er van je verwacht? Hoe wordt alles wettelijk geregeld?
In Het ABC van de mantelzorg vind je een antwoord op al je vragen. Het boek geeft van A tot Z heldere uitleg over de essentie van mantelzorg. Over de administratieve rompslomp, de juridische en financiële aspecten, de hulpmiddelen en de tegemoetkomingen waar je gebruik van kunt maken. Over termen als eerstelijnszorg, zorgverlof en zorgenplan. Ruime aandacht gaat ook naar de emotionele, relationele en ethische aspecten van mantelzorg.
In dit toegankelijk en overzichtelijk werk bespreekt Bea De Rouck alle aspecten van de zorg die mantelzorgers op zich nemen. Het ABC van de mantelzorg is een onmisbare leidraad voor mantelzorgers en hun omgeving.


Kitty Martens - Het vergezicht van de mantelzorge Kitty Martens | Het vergezicht van de mantelzorger
ISBN – 9789058267955 | Uitgeverij Eburon Uitgeverij B.V.
Mantelzorgers zorgen vooral voor familieleden. Ruim 75% van de mantelzorgers biedt hulp aan een ouder, schoonouder, partner, kind, of een ander familielid. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers zich in de relatie met de professional lang niet altijd erkend voelen. Dit boek geeft antwoord op de vraag welke perspectieven mantelzorgers hebben op de zorg die zij verlenen en op relaties die zij onderhouden met zorgvragers en professionals. Mantelzorg geeft betekenis aan de relatie met de zorgvrager. Wederkerigheid en loyaliteit kleuren die relatie. De grote bereidheid van mantelzorgers om zorg te geven staat soms haaks op hun wens om invulling te geven aan het leven naast het zorgen voor een familielid. In dit boek zijn mantelzorgers zelf aan het woord. Hun unieke verhalen gaan over kracht en kwetsbaarheid, over geven en ontvangen. Het boek biedt handvatten aan beroepskrachten om relationeel en vraaggericht te werken met als vertrekpunt de ervaringen van de betrokkenen in de zorgsituatie. Over het lectoraat Mantelzorg Het lectoraat Mantelzorg verricht onderzoek, deelt kennis en innoveert onderwijs vanuit een relationeel perspectief. Het lectoraat gebruikt de metafoor ‘Care Justitia’, een innovatieve weegschaal met in de plaats van twee, drie schalen. De drie schalen staan symbool voor zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrachten. Op de werkvloer ontmoeten zij elkaar en zien we hen wikken en wegen hoe de zorg te delen. Het lectoraat Mantelzorg wil bijdragen aan een rechtvaardige zorg waarin ruimte is voor betekenisvolle relaties. Drs. Kitty Martens is hogeschooldocent aan de Academie voor Gezondheid en onderzoeker in het lectoraat Mantelzorg. Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is lector Mantelzorg.


Y. Wittenberg, M.H. Kwekkeboom, Alice de Boer - Bijzondere mantelzorg Y. Wittenberg, M.H. Kwekkeboom, Alice de Boer | Bijzondere mantelzorg
ISBN – 9789037705669 | Uitgeverij Sociaal En Cultureel Planbureau
Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de zorg van familieleden en vrienden voor ouderen. Maar ook mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking krijgen veel zorg van hun naasten. Over de ervaringen van de mantelzorgers van deze groepen is nog niet veel bekend. In dit rapport wordt aandacht gegeven aan deze bijzondere mantelzorg. Bijzonder, omdat het hier niet zelden gaat om een zorgrelatie die een leven lang duurt en dag en nacht in beslag neemt. De mantelzorgers om wie het gaat, zijn gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen met de zorgverlening. Er was aandacht voor hun ervaringen met de professionele hulpverlening en voor hun behoefte aan ondersteuning. Voor het onderzoek is samengewerkt met het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de HvA hebben bijgedragen aan het veldwerk. De uitkomsten zullen ook worden gebruikt in het onderwijs aan (a.s.) professionals in de zorg- en dienstverlening.


Gert Evers - Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden Gert Evers | Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden
ISBN – 9789059728486 | Uitgeverij Eburon
In Nederland groeit naar schatting een op de vier kinderen op in een gezin met een chronisch ziek familielid. Jonge mantelzorgers zijn kinderen die praktisch en vaak ook emotioneel voor zieke naasten zorgen.

Dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre het wenselijk is dat jonge mantelzorgers voor een ziek familielid zorgen. Via kwalitatief onderzoek is gedetailleerde informatie verzameld over het leven van jonge mantelzorgers in hun specifieke zorgsituatie. In dit onderzoek zijn de jonge mantelzorgers ‘zelf’ aan het woord. Zij nemen de lezer mee in hun verhalen over de zorg die zij verlenen en hoe zij de situatie beleven. Ook geven zij adviezen aan hulpverleners en beleidsmakers. De unieke verhalen van de jonge mantelzorgers zijn aangrijpend en laten zien hoe voornaam het is dat professionals in onderwijs, praktijk en beleid weten hoe ze op empathische wijze de jonge mantelzorger en de andere gezinsleden ‘gezamenlijk’ moeten benaderen.

Het lectoraat Mantelzorg verricht onderzoek, deelt kennis en innoveert onderwijs vanuit een relationeel perspectief. Het lectoraat gebruikt de metafoor ‘Care Justitia’, een innovatieve weegschaal met in de plaats van twee, drie schalen. De drie schalen staan symbool voor zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrachten. Op de werkvloer ontmoeten zij elkaar en zien we hen wikken en wegen hoe de zorg te delen. Het lectoraat Mantelzorg wil bijdragen aan een rechtvaardige zorg waarin ruimte is voor betekenisvolle relaties.

 

Back To Top
X