Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Organisaties en websites

Internet

Veilig Thuis
www.vooreenveiligthuis.nl

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Dit is een koepelwebsite voor de regionale organisaties waar slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.
Veel informatie, antwoorden op vragen, campagnes, begrippen en links naar andere organisaties.
Landelijk meldpunt huiselijk geweld: 0800-2000
Gratis en 24/7 bereikbaar, ook voor advies of hulp, anoniem is mogelijk.


Het verdwenen zelf
http://het.verdwenenzelf.nl/

Website gericht op het herstel van slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling. Ervaringsdeskundigen die zich hebben ontwikkeld tot coach of therapeut helpen lotgenoten door middel van coaching, herstelwerkgroepen, workshops en workshops voor professionals. Vragen kunnen worden anoniem via de mail worden gesteld en veel van de verzamelde ervaring is omgezet in zeer gewaardeerde praktische werkboeken. Via blogs worden veel ervaringen gedeeld met lotgenoten.


Stalking
www.stalking.nl

Website van Justitia.nl met veel tips en juridisch advies.


Movisie
www.movisie.nl/kennisdossiers/huiselijk-geweld

Wetenschappelijk instituut dat veel onderzoek doet, interventies ontwikkelt en advies uitbrengt aan ministerie en het werkveld. Veel informatie, artikelen, cijfers, praktijkvoorbeelden, tools en trainingen voor professionals.


Bureau Slachtofferhulp
www.fondsslachtofferhulp.nl

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. Er worden fondsen geworven om de hulp aan slachtoffers te verbeteren. Ondersteuning, activiteiten, onderzoek, belangenbehartiging en verbetering van de positie van slachtoffers plus een meldpunt.


Professioneel

Ministerie VWS
www.huiselijkgeweld.nl

Officiële website van het ministerie met landelijke formele informatie, dossiers, onderzoeken, feiten, richtlijnen, interventies, een nieuwsbrief en zelfs met veel adressen van lokale hulpverlening.

Back To Top
X