Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Organisaties en websites

Internet

Veilig Thuis
www.vooreenveiligthuis.nl

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Dit is een koepelwebsite voor de regionale organisaties waar slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.
Veel informatie, antwoorden op vragen, campagnes, begrippen en links naar andere organisaties.
Landelijk meldpunt huiselijk geweld: 0800-2000
Gratis en 24/7 bereikbaar, ook voor advies of hulp, anoniem is mogelijk.


Stichting Zijweg
www.stichtingzijweg.nl
Stichting Zijweg steunt landelijk vrouwen (en mannen) en hun kinderen die te maken hebben met partnergeweld en/of stalking en werkt uitsluitend met vrijwilligers die zelf ook ervaringen hebben met partnergeweld.
Als slachtoffer vindt je op deze website zeer veel praktische informatie en een forum.
Je kunt ook bellen of mailen voor professioneel advies, informatie of gewoon een luisterend oor, en uiteraard zeer vertrouwelijk.
Er kan worden doorverwezen naar vertrouwde gespecialiseerde instanties, zoals advocaten en vrouwenopvang, een geheim adres en andere beveiligingsmogelijkheden.
Stichting Zijweg vraagt landelijk aandacht voor taboe-doorbreking, oplossen knelpunten en preventie.
Twee keer per jaar wordt E-Day (empowermentdag) georganiseerd en er wordt gewerkt aan een landelijk netwerk van lotgenotengroepen. Ook hier komen vrouwen in contact met lotgenoten, delen ervaringen en worden gestimuleerd om de regie van hun leven weer zelf in de hand te nemen.


Het verdwenen zelf
http://het.verdwenenzelf.nl/

Website gericht op het herstel van slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling. Ervaringsdeskundigen die zich hebben ontwikkeld tot coach of therapeut helpen lotgenoten door middel van coaching, herstelwerkgroepen, workshops en workshops voor professionals. Vragen kunnen worden anoniem via de mail worden gesteld en veel van de verzamelde ervaring is omgezet in zeer gewaardeerde praktische werkboeken. Via blogs worden veel ervaringen gedeeld met lotgenoten.


Vrouwenopvang
www.ikdurftedelen.nl

Campagne om huiselijk geweld meer bespreekbaar te maken. Landelijke acties en ambassadeurs.


Partnermishandeling
www.partnermishandeling.nl

Website met uitgebreid forum en zeer volledig overzicht van links.


Mijn Stalker
www.mijnstalker.nl

Website opgezet door mensen met eigen ervaring die streeft naar een goede en betere aanpak van stalking. Met veel verhalen, informatie, tips, links, blogs, een forum en een praktisch stappenplan voor het slachtoffer.


Stalking
www.stalking.nl

Website van Justitia.nl met veel tips en juridisch advies.


stichtig kezban (allochtonen)
www.stichtingkezban.nl
Stichting Kezban zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld in de allochtone gemeenschap door voorlichting te geven, hulpverleners en organisaties te adviseren en het overheidsbeleid te beïnvloeden. De eerste stap om huiselijk te geweld te bestrijden is het bespreekbaar maken van het onderwerp.


Movisie
www.movisie.nl/kennisdossiers/huiselijk-geweld

Wetenschappelijk instituut dat veel onderzoek doet, interventies ontwikkelt en advies uitbrengt aan ministerie en het werkveld. Veel informatie, artikelen, cijfers, praktijkvoorbeelden, tools en trainingen voor professionals.


Bureau Slachtofferhulp
www.fondsslachtofferhulp.nl

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. Er worden fondsen geworven om de hulp aan slachtoffers te verbeteren. Ondersteuning, activiteiten, onderzoek, belangenbehartiging en verbetering van de positie van slachtoffers plus een meldpunt.


Professioneel

Ministerie VWS
www.huiselijkgeweld.nl

Officiële website van het ministerie met landelijke formele informatie, dossiers, onderzoeken, feiten, richtlijnen, interventies, een nieuwsbrief en zelfs met veel adressen van lokale hulpverlening.


De Waag
www.dewaagnederland.nl

De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving door het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. Behandeling, onderzoek en advies rondom Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Ook voor daderhulp.


Blijf Groep
www.blijfgroep.nl

Grote en professioneel werkende organisatie op het gebied van huiselijk geweld in de regio Amsterdam/Noord-Holland en Flevoland. Zeer volledig aanbod van hulp en ondersteuning, ook daderhulp. Bekend van Oranjehuis, Blijf van mijn Lijf huis ‘nieuwe stijl’, met een relatietest, en met eigen lokale hulplijn. Met aparte site www.veiligsamen.nl voor spanning en geweld binnen relatie, met relatietest!

Back To Top
X