Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt

Forum


Chat

http://chat.proud2bme.nl/ dagelijks van 19.00 – 21.00 uur


Facebook

Gespreksgroepen / Zelfhulpgroepen

Ixta Noa biedt verschillende zelfhulp- en nazorggroepen aan voor mensen met psychische problematiek. Deze groepen worden begeleid door ervaringsdeskundigen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om een psychische stoornis te hebben (gehad), en weten uit ervaring hoe moeilijk verandering en herstel kan zijn. Zij hebben een training gevolgd om deze ervaring in te kunnen zetten.
Kijk op www.ixtanoa.nl voor de locaties en groepen.


Anonieme Overeters (OA: Overeaters Anonymus) is een 12-stappenprogramma waar mannen en vrouwen van hun gemeenschappelijk probleem – dwangmatig (over) eten – herstellen door het werken aan de twaalf stappen en door het delen van ervaring, kracht en hoop.
Kijk op www.anonieme-overeters.nl/voor de locaties en groepen.


Stichting Eetstoornissen Eindhoven is een zelfhulporganisatie die sinds 1985 meisjes en vrouwen met een eetstoornis en hun omgeving begeleidt. Sinds mei 2006 is de organisatie ook toegankelijk voor jongens en mannen met een eetstoornis.
Kijk op www.se-eindhoven.nl voor meer informatie.


Stichting JIJ is een zelfhulporganisatie die zich inzet voor jongeren en volwassenen met een eetprobleem en hun naasten. In Rotterdam-Kralingen heeft zij tevens een inloophuis waar leden anoniem terecht kunnen met een eetprobleem. Het zogeheten JIJ-huis biedt een veilige, inspirerende plek voor deelgenoten met (desgewenst) advies en begeleiding door ervaringsdeskundigen.
Naast inloopuren en activiteiten in ons inloophuis bieden wij ook drie keer per week een chat op onze website waar mensen anoniem en gratis terecht kunnen met vragen of wanneer ze behoefte hebben aan een luisterend oor. Is het mogelijk om ook onze chat toe te voegen aan jullie overzicht? Verder bieden we ook advies via mail/telefoon/open inloop spreekuur en op afspraak. De tijden zijn te vinden op onze website.


Leontienhuis wil de kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten verbeteren. Daarnaast wil het Leontienhuis mensen met eetstoornis motiveren richting herstel en (hernieuwde) deelname aan de maatschappij. Ervaringsdeskundigheid is de basis van de ondersteuning door vrijwilligers die zelf hersteld zijn van een eetstoornis. Kernwoorden hierbij zijn: begrip, erkenning , herkenning en gelijkwaardigheid
Kijk op www.leontienhuis.nl/ voor meer informatie

Back To Top
X