Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Eetstoornis

van Anorexia, Boulimia, NAO tot BED

Een eetstoornis gaat niet over eten! Ondanks dat culturele en sociaal-economische factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van eetstoornissen, komen eetstoornissen voor in alle culturen en binnen alle lagen van de bevolking. Wat vooral opvalt is dat mensen met een eetstoornis veelal gemeenschappelijke persoonlijkheidskenmerken hebben. Doordat mensen zich schamen en de eetstoornis vaak geheim willen houden, komen zij vaak met andere klachten bij de huisarts terecht. Hierdoor is het extra moeilijk een juist beeld van het aantal mensen te verkrijgen die het werkelijk hebben. Het zijn er dus ongetwijfeld veel meer dan dat wij denken. “De beslissing of gedrag al dan niet een stoornis is, is uiteindelijk een maatschappelijke beslissing” Psychiater Michiel Hengeveld.

Het is een misverstand dat eetstoornissen alleen bij vrouwen voorkomen. Onderzoek wijst uit dat 10% tot 15% van alle anorexia en boulimia patiënten mannen zijn. Ook lijden evenveel mannen als vrouwen aan een vreetbuistoornis, ook wel binge eating disorder (afkorting BED) genoemd. Het adoniscomplex, machismo of inverse anorexia zijn ook stoornissen die vrijwel alleen bij mannen voorkomen.

Vaak melden mannen met eetstoornissen zich pas na jaren met complicaties van hun eetstoornis, bijvoorbeeld bij zwaarlijvigheid of ernstig overgewicht of ernstige ondervoeding. Dit komt omdat er bij mannen niet meteen aan een eetstoornis wordt gedacht en mannen zich schamen voor hun klachten. Bij mannen lijkt genetische aanleg een grotere rol te spelen dan bij vrouwen.

Een eetstoornis gaat niet over eten!

Back To Top
X