Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Boeken en artikelen

Astma Copd E.H. Coene | Astma COPD
ISBN – 9789072248503 | Uitgeverij Atlelier Rijksbouwmeester
Voor mensen die last hebben van astma, chronische bronchitis of longemfyseem is er een nieuw boek verschenen. Astma/COPD is een zorgboek voor patiënten, hun naasten en hulpverleners.
Het bevat veel informatie over de diagnose, de behandeling en de psychosociale gevolgen van de aandoening. Verder is er veel aandacht voor kinderen, van baby tot opgroeiende puber. Ook ervaringen van anderen en onderwerpen als patiëntenrecht en medische achtergronden komen aan bod.


Chronisch obstructief longlijden P.N.R. Dekhuijzen | Chronisch obstructief longlijden
ISBN – 9789053506912 | Garant Uitgevers
Chronisch obstructief longlijden (ChronicObstructivePulmonaryDisease, COPD), is een van de meest voorkomende respiratoire aandoeningen. De impact van de aandoening op het niveau van de patiënt, de zorgverleners en de maatschappij is hoog. Samen met een groot aantal Nederlandse experts op het gebied van COPD in de tweede en eerste lijn werd in de eerste editie een overzicht gegeven van de stand van zaken rond de diagnostiek en behandeling van COPD. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe internationale en nationale richtlijnen verschenen ten aanzien van de diagnostiek en de behandeling, gebaseerd op nieuw klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke ‘landmark’-studies zijn verschenen op het gebied van de farmacologische behandeling. In deze tweede editie is opnieuw gepoogd op een overzichtelijke wijze de vele aspecten van COPD te bespreken, voorzien van de meest recente inzichten. Achtereenvolgens wordt na een aantal inleidende hoofdstukken met betrekking tot de ontstaanswijze van COPD, de diagnostiek, de behandeling en de organisatie van de zorg besproken.


Leven met COPD Onno van Schayck & Geertjan Wesseling | Leven met COPD
ISBN – 9789031375790 | Uitgever Bohn Stafleu van Loghum
In Leven met COPD komen de diverse aspecten van COPD aan de orde. Wat is de oorzaak, wat gebeurt er allemaal nadat de diagnose is gesteld, wat betekent COPD voor de patiënt en de omgeving. “Dit boekje is een leidraad en bron vanan inspiratie voor de patiënt om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar behandeling”(Joost van der Brugh, COPD-patiënt)


aandacht voor astma en COPD B.P. Ponsioen | Aandacht voor Astma en COPD
ISBN – 9789031352241 | Uitgever Bohn Stafleu van Loghum
Steeds meer patiënten met astma- en COPD hebben contact met de praktijkondersteuner van de huisarts. Om eenduidige informatie en duidelijke adviezen over medicatie en behandeling te geven, is het voor de praktijkondersteuner daarom van belang de kennis van astma en COPD voortdurend up-to-date te houden. Aandacht voor astma en COPD levert hieraan een belangrijke bijdrage. Aan bod in Aandacht voor astma en COPD komen onder andere kwaliteit van de zorgverlening in de praktijk, het onderzoek van de patiënt, diagnostiek, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling en astma bij kinderen. Uitgangspunt bij deze complete handleiding zijn de drie NHG-standaarden Astma bij Kinderen, Astma bij Volwassenen en COPD. Verder baseert Aandacht voor astma en COPD zich op internationale richtlijnen; en worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de praktijk van de zorg. De diverse casussen met uitwerkingen verhelderen hoe de richtlijnen voor goede astma- en COPD-zorg in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Aandacht voor astma en COPD is het tweede deel in de POH-reeks; een reeks primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar zal daarnaast zeker ook nuttig zijn voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner


Back To Top
X