Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Bipolaire stoornis

Manisch-depressief / bipolaire stoornis

Stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door uitersten in stemmingen. Iedereen kent wel eens periodes van te vrolijk, enthousiast of uitgelaten maar ook periodes van somberheid, neerslachtigheid of het ‘niet meer zien zitten’. Dat is heel normaal. Er wordt pas gesproken over manische depressiviteit als deze periodes langere tijd gaan aanhouden, van enkele weken tot soms maanden.

Dat betekent in de manieperiode dat iemand erg druk is, overactief, denkt alles aan te kunnen, geen slaap meer nodig te hebben en contact met de realiteit kan verliezen. Een depressieve fase kenmerkt zich vooral door neerslachtigheid, gebrek aan energie en gevoel en het idee hier ‘niet mee verder te willen leven. Toch zijn dit uiteindelijk toch tijdelijke fases die vaak afgewisseld worden met periodes waar vaak helemaal niets aan de hand is, soms jaren lang.
Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen veel verschillende verschijningsvormen. De belangrijkste zijn type I en type II, waarbij II de vorm is met overwegend depressieve gevoelens en niet of nauwelijks hypomane periodes.
Medicatie, goed zelfmanagement en lotgenotencontact dragen sterk bij tot het goed ermee omgaan in het dagelijkse leven.

Voorlichtingsfilm: Manisch depressief?!!

Een korte en duidelijke film waarin goed wordt uitgelegd wat de bipolaire stoornis inhoudt, wat het betekent voor je leven en wat je er mogelijk zelf aan kunt doen. Interviews met vijf deelnemers uit een zelfhulpgroep en uitleg van een psychiater.

Back To Top
X