Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Organisaties en websites

Nederlandse Vereniging voor Autisme [NVA] www.autisme.nl

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. Heel veel informatie, regio-organisaties, evenementen en een webshop.
Gratis forum. Enkel registratie noodzakelijk. Betaald lidmaatschap mogelijk.

 


Autisme Info Centra (AIC) Noord-Brabant
www.autisme.nl/regio/noord-brabant/autisme-info-centra-(aic)-noord-brabant.aspx

Het Autisme Informatie Centrum (AIC) is een regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Het AIC is er voor mensen met autisme en hun naasten en voor iedereen die meer wil weten over autisme, zoals hulpverleners, studenten en mantelzorgers.

De kracht en de eigenheid van het AIC liggen bij:
1) Regionale en lokale informatievoorziening. Mensen met autisme, hun ouders, partners en andere naasten, maar ook hulpverleners, studenten en mantelzorgers vinden steeds meer hun weg naar het AIC voor praktische, op de lokale situatie afgestemde informatie over autisme.
2) Lotgenotencontact. Ouders, partners, familie van en mensen met autisme zelf ontmoeten elkaar bij het AIC en leren daarbij van elkaars ervaringen bij hun aanpak thuis en bij hun zoektocht naar de juiste hulp.

Het AIC wordt bemenst door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij hebben in hun persoonlijke leven en/of hun werk dagelijks met autisme te maken. De vrijwilligers hebben allemaal een basistraining gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Het AIC is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en valt onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur. Verspreid over het land zijn er 29 AIC’s.

Er zijn inloopmogelijkheden in de regio in Eindhoven, Helmond, Eersel, Bergeijk, Bladel en Oirschot.


Autisme in Brabant
www.autisme.nl/regio-noordbrabant

Praten over autisme in N-Brabant Kijk voor meer info op de website!


Vanuit Autisme bekeken
www.vanuitautismebekeken.nl/

Studie, werken en leven vanuit iemand met autisme bekeken.


Vereniging Balans
www.balansdigitaal.nl

Vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, zoals dyslexie, autisme en ADHD.


Hersenstichting
www.hersenstichting.nl/Autisme

Wat komt er kijken bij Autisme? Veel informatie.


Professionele begeleiding

MEE
www.meezuidoostbrabant.nl
Mee levert brede ondersteuning bij beperking, voor cliënten, hun omgeving en voor professionals. Belangrijk is een groot cursusaanbod voor cliënten, hun omgeving, scholen en voor professionals: www.meezuidoostbrabant.nl/clienten/cursussen-en-trainingen


Autismepunt
www.autismepunt.nl

Autismepunt is een kleine zorgaanbieder die volledig is gespecialiseerd in autisme en het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling in huis heeft. Uitgangspunten: – Eigen kracht: Inzetten op kwaliteiten en mogelijkheden. – Eigen regie: Goed luisteren naar wat iemand wil en nodig heeft om te kunnen functioneren. – Normaal doen: Mensen met autisme zijn vooral gewoon mensen. Autismepunt heeft ongeveer 50 medewerkers waarvan 10 zelf de diagnose autisme hebben. Mensen met autisme vormen een talentvolle groep die thuishoort in de inclusieve samenleving, dat betekent dat iedereen mag en kan meedoen en dat dit de samenleving ook sterker en prettiger maakt.


GGZe Centrum Autisme
www.ggze.nl/autisme-volwassenen

GGzE Centrum Autisme is een gespecialiseerd diagnostiek- en behandelcentrum voor volwassenen vanaf 18 jaar met een autismespectrumstoornis en hun naasten. Autismespectrumstoornis vraagt om specifieke oplossingen op gebieden zoals bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, arbeid, dagbesteding, sociaal netwerk, vrije tijd, financiën en wonen. Hierbij wordt veel samengewerkt met andere instanties en professionals om mensen te ondersteunen in hun mogelijkheden en het vergroten van hun competenties om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.
Kinderen met autisme kunnen begeleiding krijgen van GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.


Autisme Centrum
http://www.autisme-centrum.nl

Stichting OOK begeleiding biedt via het Autisme-centrum brede ondersteunende en activerende begeleiding bij autisme. Vanuit Geldrop wordt ondersteuning aangeboden voor de hele regio op veel gebieden via. o.a. groeps- en individuele begeleiding, particulier of via PGB/ZIN.


Regionaal Autisme Centrum
www.autismebegeleiding.nl
Het REGIONAAL AUTISME CENTRUM bestaat uit vier onderdelen en biedt vanuit Helmond een compleet pakket aan zorg in de regio Zuidoost Brabant en Noord Limburg.

  • StichtingAutismetotaal.nl is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van mensen met autisme.
  • Autismebegeleiding.nl is een hulpverleningsbureau gespecialiseerd in begeleiding, advies en praktische hulp aan mensen met autisme.
  • Autismewerk.nl is een bureau gespecialiseerd in ondersteuning bij arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding van mensen met autisme.
  • Autismewoon.nl is een bureau dat op maat gemaakte woonvoorzieningen biedt voor mensen met autisme.

Spectrum Brabant
http://www.spectrumbrabant.nl/centrum-voor-autisme-adhd

Centrum voor autisme of ADHD; voor uzelf, uw gezin of kind of ouderbegeleiding ?


Kind met Autisme
www.lotjeenco.nl

Dé Stichting voor Gezinnen met een Zorgintensief Kind.


Stichting Boekenwerk
www.stichtingboekenwerk.nl

Stichting Boekenwerk in Eindhoven is een brug naar de arbeidsmarkt. Er wordt arbeidstraining geboden in een arbeidsmatige setting. Werk geeft mensen immers een zinvolle daginvulling, financiële onafhankelijkheid en de mogelijkheid zich te ontplooien. Opgezet ten behoeve van mensen met een vorm van autisme (ASS) en een gemiddelde/hoge intelligentie en voor mensen met een vergelijkbare begeleidingsbehoefte. Schoolverlaters en volwassenen die geen aansluiting vinden binnen (huidige) opleiding of werk, krijgen de mogelijkheid zich binnen een veilige setting te oriënteren op toekomstmogelijkheden wat betreft scholing en arbeid.

 

Back To Top
X