Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Cursussen

Psycho-educatiecursus
Vaak aansluitend aan diagnose. Geeft breed inzicht in de stoornis en hoe je er mee om kunt gaan, voor degene met autisme en partner, familie of betrokkene.


Cursussen via NVA

Basiscursus: Inzicht in Autisme
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die basiskennis wil opdoen over autisme. Cursisten zijn bijvoorbeeld familieleden van mensen met autisme die recent een diagnose hebben gekregen, startende NVA-vrijwilligers, maar ook professionals die in hun werk regelmatig te maken krijgen met mensen met autisme, maar hier niet in geschoold zijn. In de cursus ‘inzicht in autisme’ komen vragen aan bod zoals: Wat houdt autisme precies in? Wat voor problemen kunnen hierdoor ontstaan bij de persoon met autisme en zijn of haar omgeving? Wat betekent dit voor de omgeving? Hoe kan ik hier invloed op hebben en de persoon met autisme ondersteunen?


Vervolgcursus: Autisme ervaren en verklaren
Deze cursus is een vervolg op de basiscursus ‘inzicht in autisme’, en is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat het betekent om te leven met autisme, en hoe je daar op een goede manier mee kunt leren omgaan. In deze cursus wordt dieper ingegaan op theorieën die autisme verklaren. Deze worden uitgelegd door middel van praktijkvoorbeelden en doe-opdrachten. Via die doe-opdrachten leren cursisten ervaren welk effect autisme op iemand heeft en hoe hier dan het beste mee omgegaan kan worden. Deze ervaringsmomenten hebben tot doel om meer begrip te krijgen voor de problemen waar mensen met autisme tegen aan lopen, en de wil te versterken om de omgeving autismevriendelijker te maken.


Cursussen op maat voor bedrijven
De brede werkervaring van trainer Frans Coolen van Into Autisme maakt dat hij goed in staat is om bovengenoemde cursussen te vertalen naar maatwerk voor een specifieke groep professionals. Zo werkte Frans jarenlang in de jeugdhulpverlening, en heeft hij als projectcoördinator van de AIC’s een breed netwerk opgebouwd van allerlei organisaties die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme. Dit varieert van scholen en werkgevers tot wijkagenten, zorgboerderijen en GGz-instellingen. De praktijkvoorbeelden die in de cursussen worden gebruikt, kunnen aangepast en afgestemd worden op de behoefte van de organisatie of de school.


Cursus ‘Samen Sterk’
“Scholen bespreken van alles over mijn kind waar wij als ouder buiten worden gehouden. Hoe kunnen we meer invloed uitoefenen?”
“De leerkracht kan mijn dochter met Asperger niet altijd voldoende aandacht geven. Hoe kunnen we dat op school aankaarten?”

Dit zijn slechts twee voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen tijdens de cursus Samen Sterk. Na afloop van de cursus staat u sterker in het contact met school en jeugdzorg; werkt u beter met hen samen, in het belang van uw kind. Wat kun je van school of jeugdzorg vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? Hoe kom je toch goed uit een gesprek dat fout dreigt te lopen? Hoe ga je tijdens het gesprek om met jouw emoties? Ervaringen delen met andere ouders, is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Een overzicht van alle cursusplaatsen en tijdstippen vindt u op de website van Balans


Cursusaanbod bij MEE

MEE heeft een uitgebreid aanbod van cursussen voor cliënten, professionals en scholen.
Volledig cursusaanbod: www.meezuidoostbrabant.nl/clienten/cursussen-en-trainingen


Cursusaanbod bij GGZ

De cursus ‘Ik en autisme’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. In deze cursus verken je de diagnose autisme bij jezelf. Cursisten leren zichzelf beter begrijpen en ook beter te begrijpen waarom bepaalde situaties in het dagelijks leven en de dagelijkse communicatie moeizaam kunnen verlopen.

De cursus ‘Omgaan met autisme’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. Deze cursus is een vervolg op de cursus ‘Ik en autisme’. Hierin kun je de mogelijkheden verder verkennen om met het autisme om te gaan in het dagelijks leven.

De cursus ‘Communicatie en sociale contacten’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis. In de cursus krijg je meer zicht op het doel, werkwijze en invloed van communicatie in het algemeen. Daarnaast krijg je meer inzicht in je eigen manier van communiceren met de mensen om je heen en handvatten om deze zelf te beïnvloeden.

De training ‘Mindfulness’ is bedoeld voor mensen met een autismespectrumstoornis die (pieker)gedachten moeilijk loslaten, somberheidsklachten ervaren en/of gemakkelijk overbelast raken. Mindfulness geeft de mogelijkheid om actief in te grijpen bij piekergedachten en dwangmatige gedachten en geeft rust waardoor je gemakkelijker kunt ‘ontprikkelen’. Mindfulness is geen ontspanningstherapie. Dagelijkse problemen worden niet uitgebreid besproken.

Meer weten: neem contact op tel:  (040) 261 39 10, of mail: ggzecentrumautismevolwassenen@ggze.nl

Back To Top
X