Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Organisaties en websites

Amputees – amputees.nl
een informatieve website voor mensen die een amputatie moeten (of hebben) ondergaan, familieleden, onderzoekers, producenten, hulpverleners, trainers, wetenschappers, beleidsmakers, studenten, ontwerpers, (para) medici, technici, kortom iedereen die zich betrokken voelt met amputees en in Nederland in het bijzonder.


Ango – www.ango.nl
De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een beperking of chronische ziekte. Wij doen dit door mensen te informeren, te adviseren, door individuele hulp en door collectieve belangenbehartiging. Daarnaast organiseren de Ango afdelingen ook activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en recreatie, op steun en betrokkenheid. (lidmaatschap vereist)


Korter maar krachtig – kortermaarkrachtig.com
Landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat. De vereniging is een bundeling van alle belangenorganisaties voor geamputeerden. Het doel van de vereniging is in de eerste plaats het behartigen van zowel de individuele- als collectieve belangen van deze groep. Daarnaast organiseert de vereniging contacten tussen ervaringsdeskundigen en mensen die pas of nog moeten worden geamputeerd en geeft het informatie over diverse zaken waar mensen mee te maken krijgen als ze geamputeerd zijn en/of gebruik maken van een prothese. (lidmaatschap vereist)


Verzamelde verhalen van lotgenoten – www.1b1.nl/99links.htm

Back To Top
X