Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Boeken en artikelen

adoptie geadopteerdDavid M. Brodzinskt, Marshall D. Schechter, Robin Marantz Henig | Geadopteerd
Anbo 1997 | ISBN 9789026314810

Een leven lang op zoek naar jezelf. Hoe voelt het om geadopteerd te zijn? Voelt het anders als je veertig bent dan als je dertien bent? Nog maar één generatie terug leek het niets uit te maken of je geadopteerd was, of het natuurlijke kind van de ouders die je grootbrachten. Inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat adoptie het leven van geadopteerden in menig opzicht kan beïnvloeden, van de relatie met de adoptieouders tot de band met hun eigen kinderen. ‘Geadopteerd’ laat geadopteerden zelf aan het woord, om te laten zien hoe adoptie in de loop van het leven wordt ervaren, wat zij te berde brengen is ontroerend en heel persoonlijk, en getuigt van een scherp zelfinzicht.


adoptie bodemloos bestaanGeertje van Egmond | Bodemloos bestaan
Ambo 2007 | ISBN 9789026319990

Gezinnen en hulpverleners worden in toenemende mate geconfronteerd met geadopteerde kinderen die een sterk afwijkend sociaal gedrag vertonen. Geertje van Egmond beschouwt dit gedrag als een emotionele handicap, die reeds in de allereerste levensfase ontstaat door een tekort aan, of zelfs totale afwezigheid van affectie, emotionele betrokkenheid, verzorging en voeding. Zij noemt deze handicap het ‘Geen-Bodem-Syndroom’, welke term inmiddels overal ingang heeft gevonden. Uitingen van het syndroom worden ook herkend door biologische ouders van kinderen met diverse hechtingsstoornissen.

Back To Top
X