Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Historie van zelfhulp

Praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.
Iets wat al van eeuwen is, maar dat we afgelopen decennia wat vergeten lijken te zijn.
Het is bekend dat in de tijd van voor de jaartelling zieken met bed en al naar de markt werden gedragen om daar ervaringen uit te wisselen, al voordat zij een geneesheer op gingen zoeken.

De oudste zelfhulpgroep van deze tijd is de A.A. (Anonieme Alcoholisten), ontstaan in 1935 en nu uitgegroeid tot de meest bekende en geaccepteerde zelfhulpgroep met wereldwijd ruim 2 miljoen deelnemers.
Begin 1948 start de A.A. ook in Nederland maar het duurt tot midden jaren ‘70 tot de wetenschap en het sociaal beleid zelfhulp ook gaan ontdekken. Een mijlpaal daarin is in 1978 de ‘Verklaring van Alma Ata’ van de World Health Organisation die zich positief uitspreekt over het positieve effect van zelfhulp.
Vanaf die tijd wordt er wetenschappelijke onderzoek gedaan vanuit de universiteiten van Tilburg en Leuven en ontstaan het Trefpunt Zelfhulp in Leuven en door enthousiaste ondersteuning van gemeente en GGD ook het Zelfhulp Netwerk in Eindhoven. Door de aanhoudendheid van mede-oprichtster Joke de Haas groeit het netwerk uit tot ruim zestig groepen, vier steunpunten in Brabant en één in Friesland. In de rest van Nederland daarentegen worden zelfhulpgroepen niet georganiseerd ondersteund. Daar valt nog veel te winnen als het gaat om mensen de stap via zelfhulp naar zelfregie te laten maken.

Overzicht regio Z.O. Brabant

Back To Top
X