Hulp van lotgenoten bij Corona
skip to Main Content

Effect van zelfhulp

  • Herkenning, erkenning
  •  je verhaal kwijt kunnen
  •  relativering en acceptatie
  •  inzicht in probleem en in eigen gedrag
  •  leren ‘omgaan met’ en actie ondernemen
  •  vergroten zelfbewustzijn en welzijnsgevoel
  •  ultiem zelfmanagement of zelfregie

Als je eenmaal zelfhulp hebt ervaren merk je pas echt wat het doet om met iemand te praten die hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Al heb je nog zulke fijne familie en vrienden die van je houden en bereid zijn te luisteren, sommige specifieke dingen zullen zij nooit begrijpen omdat zij het simpelweg niet kennen.
Praten met een lotgenoot gaat zoveel gemakkelijker, soms is een half woord al genoeg.

Je vindt er herkenning, erkenning, je kunt er je verhaal soms gewoon kwijt, dat jouw probleem er mag zijn, maar je krijgt er ook inzicht door wat je ziet van je lotgenoten, en wat zij jou teruggeven. Hiermee krijg je inzicht in jouw probleem en in jouw eigen gedrag. Je leert signalen herkennen, soms zelfs nog vroegere signalen, en daar oplossingen voor te bedenken. Acties die je kunt ondernemen om meer vat te krijgen op jouw probleem en op jouw leven. En telkens als jij ergens tegenaan loopt zijn er wel 2 of 3 mensen in de groep die hetzelfde herkennen, er indertijd zo-en-zo mee omgegaan of zij hebben nog wel andere
Waar jij in je eentje vastloopt en geen oplossing meer weet, opent de hulp van lotgenoten weer nieuwe mogelijkheden.

Zelfhulp, je moet het zelf doen. Maar dat hoeft niet alleen!
Mensen die enkele jaren deelnemen aan een groep zie je groeien in hun zelfbewustzijn. Het zelf werken aan de eigen gezondheid en weer vat krijgen op de eigen gezondheid geeft het gevoel weer baas te zijn over eigen leven.

Wat dat betreft past zelfhulp naadloos in het concept ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber.
Dat wil niet zeggen dat zelfhulp iedereen past, of alles oplost, maar het overgrote deel van de mensen dat aan zelfhulp begint, blijft deelnemen aan een groep. Iedere 2-3 weken besteed iemand hier zijn vrije avond aan, blijkbaar omdat het iets oplevert. En het aantal groepen blijft groeien. Het beste bewijs dat het werkt!

Overzicht regio Z.O. Brabant

Back To Top
X