• Stichting Support Stotteren Community

Stichting Support Stotteren streeft naar een samenleving waarin mensen die stotteren geen beperkingen ervaren op de belangrijke levensgebiedenĀ zoals: onderwijs, werk en relaties.

Onderwerpen