• Moedige Moeders-Nederland ZOOM Community

Voor familieleden en partners van (ex-)verslaafden.
Op even weken donderdag en oneven weken dinsdag om 20:00 hebben meetings via
Zoom. Wil je hieraan deelnemen? Dan graag een mail naar tiny@moedigemoeders.nl